Documents d'Anàlisi Geogràfica https://dag.revista.uab.cat/ <p><span id="result_box" lang="en"><span class="hps"><em>Documents d'Anàlisi Geogràfica</em></span></span> és una revista acadèmica en accés obert que s'interroga sobre les interaccions entre natura, societat, política, economia i cultura que es donen sobre l'espai a les diferents escales. Editada conjuntament pels departaments de Geografia de la Universitat Autònoma de Barcelona i de la Universitat de Girona, <span id="result_box" lang="en"><span class="hps"><em>Documents d'Anàlisi Geogràfica</em></span></span> té una periodicitat quadrimestral. </p> <p>Per a subscripcions de l'edició en paper, adreceu-vos a: Universitat Autònoma de Barcelona, Servei de Publicacions, 08193 Bellaterra (Barcelona). Tel. 93 581 10 22, sp@uab.cat <a href="https://www.uab.cat/publicacions" target="_blank" rel="noopener">https://www.uab.cat/publicacions</a></p> ca-ES Els autors que publiquen en aquesta revista estan d’acord amb els termes següents:<br /><ol type="a"><li>Els autors conserven els drets d’autoria.</li><li>Els textos publicats en aquesta revista estan subjectes –llevat que s'indiqui el contrari– a una llicència de Reconeixement-NoComercial Internacional de Creative Commons. Podeu copiar-los, distribuir-los, comunicar-los públicament i fer-ne obres derivades sempre que reconegueu els crèdits de les obres (autoria, nom de la revista, institució editora) de la manera especificada pels autors o per la revista. No podeu utilitzar el material per a finalitats comercials. La llicència completa es pot consultar a <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.ca">http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.ca</a>.</li><li>Els autors són lliures de fer acords contractuals addicionals independents per a la distribució no exclusiva de la versió de l’obra publicada a la revista (com ara la publicació en un repositori institucional o en un llibre), sempre que se’n reconegui la publicació inicial en aquesta revista.</li><li>S’encoratja els autors a publicar la seva obra en línia (en repositoris institucionals o a la seva pàgina web, per exemple) abans i durant el procés de tramesa, amb l’objectiu d’aconseguir intercanvis productius i fer que l’obra obtingui més citacions (vegeu <a href="http://opcit.eprints.org/oacitation-biblio.html" target="_new">The Effect of Open Access</a>, en anglès).</li></ol> revista.dag@uab.cat (Editors DAG) revista.dag@uab.cat (Miguel Solana Solana) Fri, 07 May 2021 11:05:25 +0200 OJS 3.2.1.4 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 La partició de Kosovo: redibuixar fronteres per aconseguir la pau? https://dag.revista.uab.cat/article/view/v67-n2-bernab%C3%A9 Kosovo és un estat parcialment reconegut amb una gran varietat de minories ètniques, on la relació albanesa-sèrbia és la que ocasiona més tensions. La proposta d’intercanvi de territoris per corregir la frontera entre Sèrbia i Kosovo presenta com a benefici el reconeixement mutu i la normalització de relacions, però comporta el risc d’obrir la capsa de Pandora de les revisions frontereres als Balcans. L’article inclou un repàs de les relacions entre Sèrbia i Kosovo amb una abundant selecció de notes de premsa. Analitza aquesta proposta i reflecteix la situació actual dels territoris i debat la seva idoneïtat. Conclou que la UE hauria d’oferir claredat i un compromís ferm i tangible de progrés per consolidar la seva credibilitat, i alhora donar suport a la democratització per afavorir la seva integració europea. Miguel Borja Bernabé-Crespo Drets d'autor (c) 2021 Miguel Borja Bernabé-Crespo https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 https://dag.revista.uab.cat/article/view/v67-n2-bernab%C3%A9 Fri, 19 Feb 2021 00:00:00 +0100 Les noves formes d’habitatge de lloguer social a Catalunya (2015-2020): una anàlisi des del marc teòric europeu https://dag.revista.uab.cat/article/view/v67-n2-bosch L’objectiu d’aquest article és analitzar les noves formes d’habitatge de lloguer social que preveu la normativa catalana aprovada a partir de 2015 fins a l’inici de 2020 des de sis variables: el preu de lloguer, la forma d’adjudicació, els requisits de les persones destinatàries, el finançament públic de l’instrument, la titularitat de l’immoble i el temps durant el qual l’habitatge serà de lloguer social. L’estudi constata que: (i) tots aquests nous habitatges, excepte els de lloguer social voluntari o obligatori, encaixarien conceptualment en les definicions menys exigents, ja que reuneixen els requisits de preu, normes d’adjudicació i condicions socioeconòmiques de les persones beneficiàries; (ii) i, en canvi, només els obtinguts mitjançant tempteig i retracte o expropiació tindrien cabuda en les definicions més exigents, ja que són els únics de titularitat pública o del tercer sector. Jordi Bosch Meda Drets d'autor (c) 2021 Jordi Bosch Meda https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 https://dag.revista.uab.cat/article/view/v67-n2-bosch Thu, 18 Mar 2021 00:00:00 +0100 EEPI: instrument d’avaluació d’entorns de proximitat per incloure les persones sense autonomia a Lima https://dag.revista.uab.cat/article/view/v67-n2-cabrera-cebollada Per dissenyar els entorns de proximitat, s’utilitzen criteris que provenen de la perspectiva dels professionals i d’experiments en laboratori, sense tenir en compte les opinions de la ciutadania. Així mateix, tampoc s’han analitzat simultàniament els diferents tipus de persones, com ara els grups amb discapacitat visual i cognitiva. Per això, per avaluar els espais urbans des d’una perspectiva holística i inclusiva, es presenta l’instrument EEPI, que pot ser emprat en edificacions, voreres, places i passos de vianants. Aquest instrument es caracteritza per incorporar infants, gent gran i persones amb discapacitat (motriu, visual i cognitiva); per escoltar la seva veu; per provenir d’un enfocament mixt; per ser útil i fàcil d’aplicar i transferir, i per incloure criteris físics, personals i socials. A més, compta amb dos nivells —planificació i gestió— i, com tot instrument, és totalment perfectible i pot donar cabuda a altres aspectes. Félix Cabrera, Àngel Cebollada Drets d'autor (c) 2021 Félix Cabrera, Àngel Cebollada https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 https://dag.revista.uab.cat/article/view/v67-n2-cabrera-cebollada Thu, 18 Mar 2021 00:00:00 +0100 El component demogràfic de les necessitats urbanes d’habitatge a l’Amèrica Llatina: el cas de Buenos Aires https://dag.revista.uab.cat/article/view/v67-n2-marcos-modenes L’article té per objectiu donar rellevància al component demogràfic de les necessitats residencials —o demanda demogràfica d’habitatge— i les seves interaccions amb la qualitat del parc existent d’habitatges i la dinàmica del mercat immobiliari en contextos urbans de l’Amèrica Llatina. Amb aquesta finalitat es realitza una proposta metodològica que s’aplica a la Regió Metropolitana de Buenos Aires, un cas ric en complexitat i heterogeneïtat interna. Les projeccions de llars es porten a terme mitjançant el mètode de taxa de principalitat de la llar, i es vinculen amb el dèficit d’habitatges a escala municipal a través de tècniques d’anàlisi espacial. Com a resultat, es proposen tres escenaris de planificació sobre la base de la qualitat del parc habitacional i de les condicions demogràfiques per a la rotació dels habitatges (segons els fluxos de creació i dissolució de llars estimats). Finalment, els tres escenaris s’analitzen en relació amb la dinàmica del mercat immobiliari en cada context local. Mariana Marcos, Juan A. Módenes Drets d'autor (c) 2021 Mariana Marcos, Juan A. Módenes https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 https://dag.revista.uab.cat/article/view/v67-n2-marcos-modenes Fri, 19 Feb 2021 00:00:00 +0100 La segmentació territorial de l’oferta comercial de les àrees turístiques de litoral: una proposta metodològica https://dag.revista.uab.cat/article/view/v67-n2-simancas-etal Les característiques dels allotjaments turístics es plantegen com a essencials en la localització i la tipologia dels equipaments i serveis comercials de les àrees turístiques de litoral. Aquesta relació permet identificar patrons espacials a través de la delimitació d’unitats territorials amb cert grau d’homogeneïtat respecte a l’oferta comercial. El resultat és la segmentació territorial d’aquestes àrees, mitjançant la definició de zones de preferències, necessitats, motivacions, comportaments, hàbits, actituds, expectatives i pautes de consum de productes i serveis comercials similars. L’objectiu d’aquest treball és analitzar les potencialitats d’aquesta segmentació. Per fer-ho es planteja un exemple a les Canàries (Espanya). Moisés Simancas Cruz, María Pilar Peñarrubia Zaragoza, Rafael Temes Cordovez, Lucía Palmero del Rosario, Ruth de León Rodríguez Drets d'autor (c) 2021 Moisés Simancas Cruz, María Pilar Peñarrubia Zaragoza, Rafael Temes Cordovez, Lucía Palmero del Rosario, Ruth de León Rodríguez https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 https://dag.revista.uab.cat/article/view/v67-n2-simancas-etal Fri, 19 Feb 2021 00:00:00 +0100 Perspectives alternatives sobre el mesurament de l’envelliment a Espanya: diferències territorials https://dag.revista.uab.cat/article/view/v67-n2-spijker L’envelliment de la població és el canvi de l’estructura per edat de la població en què la proporció de persones grans augmenta amb relació a les més joves. Sovint es considera que aquest procés suposarà un increment important de la despesa pública destinada al benestar i la salut de les persones grans, raó per la qual l’envelliment de la població ha servit de justificació per a certs ajustos d’austeritat i l’augment en l’edat de jubilació. Mitjançant quatre indicadors alternatius, el present article mostra el següent: 1) que l’augment de la supervivència en edats més avançades té un efecte rejovenidor en la població; 2) que els períodes d’auge econòmic alleugen la càrrega de l’envelliment, mentre que un mercat laboral infrautilitzat l’agreuja. D’aquí que els economistes i els responsables de les polítiques públiques han de replantejar-se l’ús d’indicadors comuns de dependència de la vellesa basats en l’edat de 65 anys com a «llindar de vellesa» i l’edat de 16 a 64 com la població «productiva» per justificar els seus arguments i polítiques. Jeroen Spijker Drets d'autor (c) 2021 Jeroen Spijker https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 https://dag.revista.uab.cat/article/view/v67-n2-spijker Fri, 07 May 2021 00:00:00 +0200 Nieto Calmaestra, José Antonio y Egea Jiménez, Carmen (2019). Colectivos en desventaja social y habitacional. La geografía de las desigualdades https://dag.revista.uab.cat/article/view/v67-n2-martells Nieto Calmaestra, José Antonio y Egea Jiménez, Carmen (2019)<br /><em>Colectivos en desventaja social y habitacional. La geografía de las desigualdades</em><br />Granada: Universidad de Granada, 196 p.<br />ISBN 978-84-338-6438-3 Enric Martells Cortés Drets d'autor (c) 2021 Enric Martells Cortés https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 https://dag.revista.uab.cat/article/view/v67-n2-martells Fri, 07 May 2021 00:00:00 +0200