Documents d'Anàlisi Geogràfica https://dag.revista.uab.cat/ <p><span id="result_box" lang="en"><span class="hps"><em>Documents d'Anàlisi Geogràfica</em></span></span> és una revista acadèmica en accés obert que s'interroga sobre les interaccions entre natura, societat, política, economia i cultura que es donen sobre l'espai a les diferents escales. Editada conjuntament pels departaments de Geografia de la Universitat Autònoma de Barcelona i de la Universitat de Girona, <span id="result_box" lang="en"><span class="hps"><em>Documents d'Anàlisi Geogràfica</em></span></span> té una periodicitat quadrimestral. </p> <p>Per a subscripcions de l'edició en paper, adreceu-vos a: Universitat Autònoma de Barcelona, Servei de Publicacions, 08193 Bellaterra (Barcelona). Tel. 93 581 10 22, sp@uab.cat <a href="https://www.uab.cat/publicacions" target="_blank" rel="noopener">https://www.uab.cat/publicacions</a></p> ca-ES Els autors que publiquen en aquesta revista estan d’acord amb els termes següents:<br /><ol type="a"><li>Els autors conserven els drets d’autoria.</li><li>Els textos publicats en aquesta revista estan subjectes –llevat que s'indiqui el contrari– a una llicència de Reconeixement-NoComercial Internacional de Creative Commons. Podeu copiar-los, distribuir-los, comunicar-los públicament i fer-ne obres derivades sempre que reconegueu els crèdits de les obres (autoria, nom de la revista, institució editora) de la manera especificada pels autors o per la revista. No podeu utilitzar el material per a finalitats comercials. La llicència completa es pot consultar a <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.ca">http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.ca</a>.</li><li>Els autors són lliures de fer acords contractuals addicionals independents per a la distribució no exclusiva de la versió de l’obra publicada a la revista (com ara la publicació en un repositori institucional o en un llibre), sempre que se’n reconegui la publicació inicial en aquesta revista.</li><li>S’encoratja els autors a publicar la seva obra en línia (en repositoris institucionals o a la seva pàgina web, per exemple) abans i durant el procés de tramesa, amb l’objectiu d’aconseguir intercanvis productius i fer que l’obra obtingui més citacions (vegeu <a href="http://opcit.eprints.org/oacitation-biblio.html" target="_new">The Effect of Open Access</a>, en anglès).</li></ol> revista.dag@uab.cat (Editors DAG) revista.dag@uab.cat (Miguel Solana Solana) Wed, 18 May 2022 12:08:30 +0200 OJS 3.2.1.4 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 El desenvolupament espacial desigual com a lògica per entendre la desindustrialització i la regeneració urbana a les ciutats postindustrials europees https://dag.revista.uab.cat/article/view/v68-n2-lekue <p>A finals de la dècada de 1960, i durant els següents vint anys, es va produir en moltes grans ciutats europees un procés de desindustrialització que va canviar el rumb d’aquestes ciutats per complet. Després del declivi econòmic, algunes d’aquestes ciutats van saber fer retornar el capital per tornar als cicles d’acumulació. Així doncs, pretenem entendre aquest procés de desindustrialització en el marc de les lògiques del desenvolupament desigual i les seves conseqüències posteriors sobre l’espai. Tractarem de comprendre com el ‘neoliberalisme realment existent’ actua sota els paràmetres de creació i destrucció fent de l’espai urbà un element productiu. L’objectiu és analitzar com els fluxos de capital fixen la seva productivitat espaciotemporal per fer ressorgir i rehabilitar les ciutats postindustrials europees recol·locant-les en el sistema de mercat mundial. D’altra banda, identifiquem la cristal·lització del desenvolupament espacial desigual (DED) en diferents dimensions socioespacials per tal d’entendre la complexitat pràctica mitjançant la qual s’estructura el mateix DED.</p> Iago Lekue López Drets d'autor (c) 2022 Iago Lekue López https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 https://dag.revista.uab.cat/article/view/v68-n2-lekue Wed, 18 May 2022 00:00:00 +0200 Arrels reinventades: la resignificació de la ruralitat en el marc dels processos de gentrificació https://dag.revista.uab.cat/article/view/v68-n2-aleu-rojas <p>Aquest article estudia la resignificació de la ruralitat en un context de revalorització cultural i econòmica que podria desencadenar processos de gentrificació rural. Aquest propòsit s’aborda des dels gustos i les preferències de les classes mitjanes urbanes establertes al camp i se centra en com la idealització de les realitats rurals opera intersubjectivament i políticament. S’han fet entrevistes semiestructurades individuals a nouvinguts i a segones residències al poble de Sant Joan de les Abadesses (Catalunya, Espanya), que s’han analitzat qualitativament utilitzant l’anàlisi temàtica discursiva. Els resultats suggereixen que el desplegament de la vida rural idíl·lica expressa les lògiques del capitalisme contemporani, que funciona com un mecanisme simbòlic de distinció social i capitalitza els malestars estructurals. La fugida de les pressions de la vida urbana reinventa psicosocialment la ruralitat segons la paradoxa de desitjar desenvolupar-hi una vida simbòlicament ancorada en el passat i vinculada a allò essencial, però estructuralment modernitzada.</p> Laia Aleu Barnadas, Jesús Rojas Arredondo Drets d'autor (c) 2022 Laia Aleu Barnadas, Jesús Rojas Arredondo https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 https://dag.revista.uab.cat/article/view/v68-n2-aleu-rojas Wed, 18 May 2022 00:00:00 +0200 Cartografia d’alta resolució del risc de gelades: perillositat, vulnerabilitat i exposició agrícola (SE d’Espanya) https://dag.revista.uab.cat/article/view/v68-n2-espin <p>El risc de gelades al sud-est d’Espanya ha suposat històricament importants pèrdues econòmiques per al sector hortofructícola. A la Demarcació Hidrogràfica del Segura (DHS), el sector agrícola representa 8.161 km2, una mica més del 43% de l’àrea total d’estudi. Els dies de gelades, que apareixen principalment a causa dels processos d’inversió tèrmica nocturna (ITN), influeixen en els cultius de la zona periòdicament cada any. Els factors que expliquen l’evolució i el càlcul del risc de gelades (perillositat, vulnerabilitat i exposició) s’analitzen des del punt de vista espacio-temporal, amb un especial èmfasi en l’anàlisi del període de gelades (FP) (1950-2020). Els resultats mostren una clara disminució de la perillositat de gelades durant les últimes set dècades (1950-2020), mentre que la vulnerabilitat i l’exposició augmenten. El març i l’abril són els mesos de més risc, quan destaca la potencial afectació als cultius d’ametllers i als cereals de secà i de regadiu, amb més de 4.000 km2 amb risc de gelades significatiu. S’ha generat una cartografia del risc mensual de molt alta resolució amb l’objectiu de ser útil per a la futura planificació agrícola de l’àrea d’estudi.</p> David Espín Sánchez Drets d'autor (c) 2022 David Espín Sánchez https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 https://dag.revista.uab.cat/article/view/v68-n2-espin Wed, 18 May 2022 00:00:00 +0200 Geografies de reproducció assistida: l’economia espanyola de la donació d’òvuls com a zona de contacte global/íntima https://dag.revista.uab.cat/article/view/v68-n2-perler-schurr <p>Aquest article parteix de la idea que la clínica de fertilitat és una «zona de contacte» on es troben subjectes en diferents posicions i es tornen tangibles relacions de poder més àmplies. L’article examina diferents escales, com la mateixa clínica de fertilitat, el context nacional de la política reproductiva a Espanya i les connexions transnacionals dels consorcis clínics contemporanis. En fer-ho, revelem les interrelacions que donen forma a aquesta zona de contacte des del que és íntim fins al que és global. Aquesta anàlisi interescalar ens porta a la crítica d’una indústria transnacional de la fertilitat que està fortament imbuïda de lògiques de productivitat i acumulació de capital i en què la vida de les receptores d’òvuls es valora més que la de les donants d’òvuls.</p> Laura Perler, Carolin Schurr Drets d'autor (c) 2022 Laura Perler, Carolin Schurr https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 https://dag.revista.uab.cat/article/view/v68-n2-perler-schurr Wed, 18 May 2022 00:00:00 +0200 L’anàlisi de xarxes espacials per a l’estudi de les migracions internes: una aplicació al cas equatorià https://dag.revista.uab.cat/article/view/v68-n2-barragan <p>Els fluxos migratoris articulen espais de sortida i arribada que conformen xarxes espacials. A partir del cas equatorià, s’explora l’anàlisi de xarxes per comprendre l’estructura i la dinàmica de la migració interna. L’explotació de l’últim cens permet la construcció d’una base de dades de migracions internes analitzada en el programari Gephi. El càlcul d’indicadors de l’anàlisi de xarxes evidencia el paper dels nodes en la xarxa. Es determina que la xarxa migratòria interna a l’Equador es caracteritza per la complexitat de les seves interaccions, fet que no s’oposa a una jerarquització vinculada amb el rol dels espais en el sistema territorial. El nivell nacional funciona com un sistema semitancat de migracions conformat per subxarxes amb una expressió regional. Finalment, la investigació evidencia la potencialitat de l’ús i desenvolupament del paradigma xarxa per a l’estudi dels complexos migratoris interns.</p> Fernando Barragán-Ochoa Drets d'autor (c) 2022 Fernando Barragán-Ochoa https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 https://dag.revista.uab.cat/article/view/v68-n2-barragan Wed, 18 May 2022 00:00:00 +0200 Contribucions de l’ecologia política urbana a transicions de drenatge sostenibles https://dag.revista.uab.cat/article/view/v68-n2-noblega <p>Aquest article té com a objectiu reconèixer que la geografia urbana crítica i l’ecologia política urbana (EPU) poden proporcionar eines analítiques per incorporar completament la dimensió social als sistemes urbans de drenatge sostenible (SUD), superant les enteses ageogràfiques i despolititzades de les transicions sostenibles de les aigües pluvials. La teoria de les transicions de la sostenibilitat ha contribuït significativament, a través del seu marc sociotècnic, als discursos de governança, infraestructura i gestió del nou paradigma de les aigües pluvials <em>d’amenaça a recurs</em>. No obstant això, falla a l’hora de reconèixer les complexitats que les dinàmiques geogràfiques, històriques i polítiques introdueixen en aquest procés a mesura que sorgeixen preguntes sobre per què, com i per a qui les aigües pluvials es converteixen en un recurs. L’article sosté que l’EPU pot oferir informació sobre per què i com les transicions de drenatge poden tenir lloc en contextos específics, considerant aspectes de sostenibilitat, equitat social, justícia i democràcia.</p> Andrea Nóblega-Carriquiry Drets d'autor (c) 2022 Andrea Nóblega-Carriquiry https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 https://dag.revista.uab.cat/article/view/v68-n2-noblega Wed, 18 May 2022 00:00:00 +0200 Mobilitat sostenible: interdisciplinarietat, articulació conceptual i fronts de recerca https://dag.revista.uab.cat/article/view/v68-n2-perez-gil-maqueda <p>La planificació per a la mobilitat sostenible demana una visió holística i una aproximació des de diferents enfocaments. És necessari conèixer les trajectòries investigadores i els camps de desenvolupament dels quals es nodreix aquesta disciplina, amb un notable caràcter innovador. Per abordar tot això d’una forma ordenada, en aquest treball es desenvolupa una anàlisi bibliomètrica mitjançant una metodologia novella. Els resultats van revelar que els conceptes, mètodes i experiments fonamentals que giren entorn de la mobilitat sostenible provenen de les ciències socials, especialment de la geografia del transport, la planificació urbana, la sociologia i la psicologia. Les àrees temàtiques predominants identificades van ser les següents: planificació estratègica, component social del transport i noves tecnologies. Entre els principals consensos als quals han arribat les recerques analitzades, destaca el fet que transformar el sistema de transport en un model sostenible requereix augmentar l’accessibilitat i un canvi modal.</p> Alfredo Pérez-Morales, Salvador Gil-Guirado, Fernando Maqueda-Belmonte Drets d'autor (c) 2022 Alfredo Pérez-Morales, Salvador Gil-Guirado, Fernando Maqueda-Belmonte https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 https://dag.revista.uab.cat/article/view/v68-n2-perez-gil-maqueda Wed, 18 May 2022 00:00:00 +0200 Blanco Romero, Asunción et al. (2021). Diccionario de turismo https://dag.revista.uab.cat/article/view/v68-n2-lopez <p>Blanco Romero, Asunción et al. (2021)<br /><em>Diccionario de turismo</em><br />Madrid: Cátedra Ediciones. Colección «Grandes Temas», 392 p.<br />ISBN 978-84-376-4200-0</p> Francisco López Palomeque Drets d'autor (c) 2022 Francisco López Palomeque https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 https://dag.revista.uab.cat/article/view/v68-n2-lopez Wed, 18 May 2022 00:00:00 +0200 Fregolent, Laura y Nel·lo, Oriol (eds.) (2021). Social Movements and Public Policies in Southern https://dag.revista.uab.cat/article/view/v68-n2-carroza <p>Fregolent, Laura y Nel·lo, Oriol (eds.) (2021)<br /><em>Social Movements and Public Policies in Southern European Cities</em><br />Berlín: Springer, 179 p.<br />ISBN 9783030527532</p> Nelson Carroza Athens Drets d'autor (c) 2022 Nelson Carroza Athens https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 https://dag.revista.uab.cat/article/view/v68-n2-carroza Wed, 18 May 2022 00:00:00 +0200 Mallorquí, Elvis (2021). Els camins històrics https://dag.revista.uab.cat/article/view/v68-n2-serra <p>Mallorquí, Elvis (2021)<br /><em>Els camins històrics</em><br />Girona: Diputació de Girona, 96 p. <br />ISBN 978-84-15808-96-1</p> Anna Serra-Salvi Drets d'autor (c) 2022 Anna Serra-Salvi https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 https://dag.revista.uab.cat/article/view/v68-n2-serra Wed, 18 May 2022 00:00:00 +0200