La cartografia de l’Estat Major de l’Exèrcit de Terra republicà durant la Guerra Civil espanyola. L’arxiu del general Vicente Rojo

Autors/ores

  • Francesc Nadal Universitat de Barcelona. Departament de Geografia Humana
  • José Luis Villanova Universitat de Girona. Departament de Geografia

Resum

Al llarg dels últims anys, s’ha dut a terme un considerable esforç d’anàlisi i catalogació de la ingent quantitat de mapes militars, plànols, croquis i vistes panoràmiques  realitzats durant la Guerra Civil espanyola, però encara resten múltiples aspectes per  investigar. En aquest article, hi analitzem la formació cartogràfica del general Vicente  Rojo —el cap de l’Estat Major de l’Exèrcit de Terra republicà—, les relacions de Rojo  amb la cartografia durant la Guerra Civil i la cartografia militar continguda al seu  arxiu personal, que es custodia a l’Archivo Histórico Nacional de Madrid. Aquesta  cartografia posseeix un gran valor cartogràfic i militar, perquè va ser utilitzada per  l’Estat Major de l’Exèrcit de Terra republicà durant el període en què Rojo va ser al  seu capdavant, i perquè conté una sèrie de documents cartogràfics manuscrits inèdits  de gran importància per comprendre el desenvolupament d’algunes de les operacions  bèl·liques principals.

Paraules clau

història de la cartografia militar, Guerra Civil espanyola, Vicente Rojo, història militar.

Referències

Alpert, Michael (2007). El Ejército popular de la República (1936-1939). Barcelona: Crítica.

Anuario Militar de España (1935). Madrid: Imprenta y Talleres del Ministerio de la Guerra.

Asensio Torrado, José (s. a. [¿1938?]). El general Asensio: su lealtad a la República. Barcelona: Artes Gráficas CNT.

Beevor, Anthony (2005). La guerra civil española. Barcelona: Crítica.

Engel, Carlos (2008). Estrategia y táctica en la guerra de España. 1936-1939. Madrid: Almena.

Fernández López, Javier (2004). General Vicente Rojo: mi verdad. Zaragoza: Mira.

Galitó, Pol; Gimeno, Manuel; Pita, Rodrigo y Tarragona, Josep (2006). Les batalles del Segre i la Noguera Pallaresa. L’atac final contra Catalunya (abril-desembre de 1938). Lleida: Pagès.

García Nieto, Carlos (1929). Lectura de planos y sus problemas. s. l., s. e.

García-Baquero, Manuel (1985). Historial del Mapa itinerario Militar español. Madrid: Servicio Geográfico del Ejército.

Heras Molinos, Ángel E. de las (2009). Aspectos cartográficos de la Guerra Civil espa¬ñola (1936-1939). Madrid: Instituto Geográfico Nacional.

Iglesia Navarro, Federico de la (1928). Los ejercicios de cuadros sobre el plano y las con¬ferencias de oficiales. Su metodología. Burgos: Imprenta Aldecoa.

Isabel Sánchez, José Luis (1991). La Academia de Infantería de Toledo. 2 vols. Toledo: Diputación Provincial de Toledo.

Magallanes Pernas, Luis (2000). Catálogo de cartografía histórica de la frontera hispano-portuguesa. Madrid: Centro Geográfico del Ejército. Archivo Cartográfico y de Estudios Geográficos.

Maldonado Moya, José Mª (2007). El frente de Aragón. La Guerra Civil en Aragón (1936-1938). Zaragoza: Mira.

Montaner, Carme (2007). «Documentació de la Gurra Civil espanyola a la Cartoteca de l’Institut Cartogràfic de Catalunya». En: Montaner, Carme; Nadal, Fran¬cesc y Urteaga, Luis (eds.). Los mapas en la Guerra Civil española (1936-1939). Barcelona: Institut Cartogràfic de Catalunya, 89-101.

Montaner, Carme; Nadal, Francesc y Urteaga, Luis (2010). «El Servicio de Car¬tografía de la Confederación Hidrográfica del Ebro durante la Guerra Civil espa¬ñola». Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles, 52, en prensa.

Moradiellos, Enrique (2006). Don Juan Negrín. Barcelona: Península.

Nadal, Francesc (2007). «Los servicios cartográficos republicanos durante la Guerra Civil española». En: Montaner, Carme; Nadal, Francesc; Urteaga, Luis (eds.). Los mapas en la Guerra Civil española (1936-1939). Barcelona: Institut Cartogràfic de Catalunya, 15-44.

Nadal, Francesc y Urteaga, Luis (1990). «Cartografía y Estado. Los mapas topo¬gráficos nacionales y la estadística territorial en el siglo xix». GeoCrítica, 88, 7-93.

Nadal, Francesc; Urteaga, Luis y Muro, José Ignacio (2003). «Los mapas impresos durante la Guerra Civil española (I): Cartografía republicana». Estudios Geográficos, 251, 305-334.

Nadal, Francesc; Urteaga, Luis y Muro, José Ignacio (2003). «Los mapas impresos durante la Guerra Civil española (II): Cartografía del Cuartel General del Generalísimo». Estudios Geográficos, 253, 655-683.

Reverte, Jorge M. (2010). «La Guerra según Rojo». En: Rojo, Vicente. Historia de la guerra civil española. Barcelona: RBA Libros, 11-68.

Rojo, José Andrés (2006). Vicente Rojo. Retrato de un general republicano. Barcelona: Tusquets.

Rojo, Vicente (1931). Los ejercicios sobre el plano. Toledo: Sebastián Rodríguez impresor.

Rojo, Vicente (1932). Los ejercicios sobre el plano. Segunda parte. Aplicación a casos concretos. Toledo: Sebastián Rodríguez impresor.

Rojo, Vicente (1967). Así fue la defensa de Madrid. México: Era.

Rojo, Vicente (1974). ¡Alerta los pueblos! Estudio político-militar del período final de la guerra civil española. Barcelona: Ariel.

Rojo, Vicente (1975). España heroica. Diez bocetos de la guerra española. Barcelona: Ariel. [1942]

Suero Roca, María Teresa (1981). Militares republicanos españoles de la Guerra de España. Barcelona: Península.

Urteaga, Luis (2007). «La cartografía del ejército franquista (1937-1939». En: Mon¬taner, Carme; Nadal, Francesc y Urteaga, Luis (eds.). Los mapas en la Guerra Civil española (1936-1939). Barcelona: Institut Cartogràfic de Catalunya, 45-78.

Urteaga, Luis y Nadal, Francesc (2001). Las series del mapa topográfico de España a escala 1:50 000. Madrid: Instituto Geográfico Nacional.

Urteaga, Luis; Nadal, Francesc y Muro, José Ignacio (2002). «La cartografía del Corpo di Truppe Volontarie, 1937-1939». Hispania, 210, 283-298.

Publicades

17-05-2011

Descàrregues

Les dades de descàrrega encara no estan disponibles.