Contacte de la revista

Universitat Autònoma de Barcelona
Departament de Geografia
Edifici B
08193 Bellaterra (Barcelona). Spain

Contacte principal

Editors DAG

Suport tècnic

Miguel Solana Solana