Indexació

Bases de dades per a l’avaluació, identificació i/o impacte de revistes científiques

 • Carhus Plus+
  Sistema de classificació de revistes científiques dels àmbits de les ciències socials i humanitats desenvolupat per l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR)
 • CIRC
  Classificació de revistes científiques de Ciències Socials i Humanes en funció de la seva qualitat
 • Emerging Sources Citation Index (Clarivate)
  Nou índex del Web of Science™ Core Collection, l’Emerging Sources Citation Index (ESCI) expandeix l’univers de citació i reflecteix el corpus global creixent de la ciència i de l’activitat acadèmica. ESCI complementa els índexs més selectius, i proporciona visibilitat a les fonts que estan en procés d’avaluació a SCIE, SSCI i AHCI. La inclusió a ESCI permet fer seguiment de les citacions i oferir una major transparència en el procés de selecció
 • FECyT
  Segell de qualitat en la V edició de la convocatòria d’avaluació de la qualitat editorial i científica de les revistes científiques espanyoles
 • MIAR
  Base de dades per a la identificació i l’avaluació de la difusió secundària de revistes d’humanitats i ciències socials
 • Latindex
  Sistema regional d’informació en línia per a revistes científiques de l’Amèrica Llatina, el Carib, Espanya i Portugal
 • Resh
  Sistema d’informació que integra indicadors de qualitat per les revistes científiques espanyoles de Ciències Socials i Humanitats
 • Scimago Journal & Country Rank
  Portal d’accés públic que inclou les revistes i els indicadors científics per països elaborat a partir de la informació continguda a la base de dades d’Scopus
 • Scopus
  La base de dades més gran de cites i resums de literatura revisada per parells

Bases de dades de recursos acadèmics sobre ciències socials

 • ISOC
  Directori de revistes de ciències socials i humanitats del Centro de Información y Documentación Científica (CINDOC) del CSIC

Directoris de referència de publicacions periòdiques

 • ErihPlus
  Índex europeu de referència per les humanitats i les ciències socials
 • GEOBASE
  Base de dades de literatura de recerca indexada amb una cobertura sense igual de la literatura geocientífica internacional
 • GeoRef
  La base de dades bibliogràfica més completa de les geociències

Bases de dades de sumaris

 • Dialnet
  Portal de difusió de la producció científica iberoamericana impulsat per la Universitat de La Rioja
 • Geographical Abstracts: Human Geography
  Aquesta revista ofereix una cobertura inigualable de la literatura actual en totes les disciplines relacionades amb la geografia de l’activitat humana

Bases de dades de revistes amb accés obert

 • Dulcinea
  Portal que recull els drets de copyright i les condicions d’autoarxiu de les revistes espanyoles científiques vigents
 • DOAJ
  Directory of Open Access Journals (Lund University Libraries)
 • RACO
  Dipòsit de revistes catalanes amb accés obert
 • Redib
  Plataforma de continguts científics i acadèmics en accés obert produïts en l’àmbit iberoamericà
 • Sherpa/Romeo
  Base de dades que recull les polítiques editorials i les condicions d’autoarxiu de revistes al web i en els dipòsits d’accés obert

Catàlegs de biblioteques

 • DDD
  Dipòsit Digital de Documents de la UAB
 • REBIUN
  Xarxa de Biblioteques Universitàries Espanyoles