Enric Lluch, el mestre

Autors/ores

  • Pilar Benejam i Arguimbau Catedràtica de Didàctica de les Ciències Socials, jubilada Universitat Autònoma de Barcelona

Resum

L’article revisa les aportacions del geògraf Enric Lluch i Martín (Barcelona, 1928-2012) a la renovació pedagògica de Catalunya, tot parant un esment especial a la pròpia formació de l’autor, a la seva dedicació primerenca a l’educació dels infants, a la contribució cabdal que va fer a la configuració del moviment de renovació pedagògica i a la formació dels mestres, així com a la seva llarga dedicació a la docència universitària en el camp de la geografia. El treball ha estat confegit a partir de les declaracions del propi autor estudiat i dels testimonis de persones que el conegueren com a alumnes o que foren col·laboradors seus en les tasques pedagògiques. Bona part d’aquests testimonis són inèdits i han estat aplegats especialment per confeccionar el present treball.

Paraules clau

Enric Lluch, geografia, didàctica, renovació pedagògica

Referències

Albet, Abel (ed.) (2007). Enric Lluch i Martín: L’obra escrita. Barcelona: Societat Catalana de Geografia.

Benejam, Pilar (2006). «Marta Mata i Garriga: La tradició d’una pedagogia basada en la llibertat, la igualtat i el compromís cívic». Perspectiva Escolar, 309, 16-32.

— (2013). «Enric Lluch i Martín, la geografia, l’educació i el compromís cívic». Perpectiva Escolar, 367, 70-73.

Canals, Maria Antònia et al. (2001). La renovació pedagògica a Catalunya des de dins (1940-1980): Fets i records. Barcelona: Edicions 62.

Escola Costa i Llobera (1999). Dos aniversaris i un projecte. Barcelona: Escola Costa i Llobera.

Farré, Joaquim (2005). Dies i camins: 40 Escoles d’Estiu de Rosa Sensat. Barcelona: Associació de Mestres Rosa Sensat.

Garcia Ramon, Maria Dolors (2013). «Enric Lluch i Martín (1928-2012). In memoriam: Una mirada des del Departament de Geografia i Documents d’Anàlisi Geogràfica». Documents d’Anàlisi Geogràfica, 59 (2), 201-206.

Mata, Marta i Benejam, Pilar (1987). Diàlegs a Barcelona: Conversa transcrita per Xavier Febrés. Barcelona: Ajuntament de Barcelona.

Monés, Jordi (2011). La pedagogia catalana al segle xx: Els seus referents. Lleida: Pagès.

Nel·lo, Oriol (2013). «Quatre lliçons d’Enric Lluch». Treballs de la Societat Catalana de Geografia, 76, 59-74.

Noguero, Joaquim (1996). «(A)Punts cardinals: Entrevista a Enric Lluch». Escola Catalana, 329, 29-38.

Tobaruela, Pere i Tort, Joan (1999). «Enric Lluch: la geografia com a pedagogia del món», Revista de Catalunya, 145, 9-21.

Publicades

02-06-2014

Descàrregues

Les dades de descàrrega encara no estan disponibles.