Formació i evolució dels enclavaments ètnics a Catalunya abans i durant la crisi econòmica

Autors/ores

  • Juan Martin Galeano Centre d'Estudis Demogràfics
  • Albert Sabater University of Saint Andrews. Centre for Housing Research, School of Geography & Geosciences
  • Andreu Domingo Centre d'Estudis Demogràfics

Resum

L’assentament territorial de la població immigrada ha esdevingut una realitat tangible. La crisi econòmica ha aguditzat, a més, l’interès respecte als nivells de concentració d’aquesta població. En aquest sentit, la formació d’enclavaments ètnics, entesos com a espais residencials amb una representació significativa d’una població estrangera o més, s’ha convertit en un tema d’atenció particular dins les esferes acadèmica i política, però, a hores d’ara, són pocs els treballs que n’han abordat la formació i l’evolució de manera quantitativa. Mitjançant la implementació d’un mètode de classificació residencial que ens permet prendre la secció censal com a unitat d’anàlisi, ens proposem inventariar els diferents tipus d’espais explicitant les característiques demogràfiques bàsiques de les persones que hi resideixen. En particular, les dels habitants de les quaranta-vuit seccions censals que, l’any 2011, podien ser considerades enclavaments, tot avaluant quina ha estat la tendència, en termes de graus d’exclusivitat residencial, per al conjunt d’àrees d’assentament abans i durant la crisi econòmica.

Paraules clau

població immigrada, Catalunya, assentament, enclavaments ètnics, crisi econòmica

Referències

AJUNTAMENT DE BARCELONA (2010). Nova Divisió Territorial de Barcelona [en línia]. http://www.bcn.cat/estadistica/catala/dades/inf/terri/div/Divterrinou1.pdf [Consulta: 1 març 2013].

ARJONA GARRIDO, Ángeles i CHECA OLMOS, Juan Carlos (2009). «Estudios de empresariado inmigrante en España». Revista del Ministerio de Trabajo e Inmigración, 80, 255-267.

BAYONA, Jordi (2007). «La segregación residencial de la población extranjera en Barcelona: ¿Una segregación fragmentada?», Scripta Nova [en línia], 11 (235). http://www.ub.es/geocrit/sn/sn-235.htm.

BAYONA, Jordi i LÓPEZ-GAY, Antonio (2011). «Concentración, segregación y movilidad residencial de los extranjeros en Barcelona». Documents d’Anàlisi Geogràfica, 57 (3), 381-412.

DOMINGO, Andreu; GALEANO, Juan i SABATER, Albert (2013). «Enclavaments ètnics a Catalunya, País Valencià i Balears». L’Avenç, 391, 36-46.

FINNEY, Nissa i SIMPSON, Ludi (2008). «Internal Migration and Ethnic Groups: Evidence for Britain from the 2001 Census». Population, Space and Place, 14, 63-83. http://dx.doi.org/10.1002/psp.481

FINNEY, Nissa i SIMPSON, Ludi (2009). «Sleepwalking to segregation»?: Challenging myths about race and migration. Bristol: Policy Press.

FORTUIJN, Joos; MUSTERD, Sako i OSTENDORF, Wim (1998). «International migration and ethnic segregation: Impacts on urban areas». Urban Studies, 35, 367-370.

FREY, William (1979). «Central City White Flight: Racial and Nonracial Causes». American Sociology Review, 44, 425-448.

HIRSCHMAN, Charles (1983). «America’s Melting Pot Reconsidered». Annual Review of Sociology, 9, 397-423. http://dx.doi.org/10.1146/annurev.so.09.080183.002145

JOHNSTON, Ron; FORREST, David i POULSEN, Michael (2002). «Are there ethnic enclaves/ghettos in English Cities?». Urban Studies, 39 (4), 591-618. http://dx.doi.org/10.1080/00420980220119480

MAC DONALD, John i MAC DONALD, Leatrice (1964). «Chain Migration, Ethnic Neighborhood Formation and Social Networks». The Milbank Memorial Fund Quarterly, 42 (1), 82-97. http://dx.doi.org/10.2307/3348581

MARTORI CAÑAS, Joan Carles i APPARICIO, Philippe (2011). «Changes in Spatial Patterns of the Immigrant Population of a Southern European Metropolis: The Cases of the Barcelona Metropolitan Area (2001-2008)». Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie, 102 (5), 562-581. http://dx.doi.org/10.1111/j.1467-9663.2011.00658.x

MARTORI CAÑAS, Joan Carles i HOBERG, Karen (2012). «Segregació residencial de la població immigrant: Indicadors i models de predicció». Recerca i Immigració IV. Barcelona. Generalitat de Catalunya. Departament de Benestar Social i Família, 83-110. Ciutadania i Immigració, 8.

MORERAS, Jordi (2002). Les actitivats comercials dels estrangers a Ciutat Vella. Barcelona: CIDOB.

MUSTERD, Sako (2011). «The impact of immigrants’s segregation and concentration on social integration in selected European contexts». Documents d’Anàlisis Geogràfica, 57 (3), 359-380.

NOGLE, June (1994). «Internal Migration for Recent Immigrants to Canada». International Migration Review, 28, 31-48. http://dx.doi.org/10.2307/2547024

PEACH, Ceri (1996). «The Meaning of Segregation». Planning Practice and Research, 11, 137-150. http://dx.doi.org/10.1080/02697459650036297

RECAÑO, Joaquín i DOMINGO, Andreu (2006). «Evolución de la Distribución Territorial y la Movilidad Geográfica de la Población Extranjera en España». A: AJA, E. i ARANGO, J. (eds.). Veinte años de inmigración en España: Perspectiva jurídica y sociológica. Barcelona: Ediciones Bellaterra, 303-338.

ROGERS, Andrei i HENNING, S. (1999). «The Internal Migration Patterns of the Foreign-Born and Native-Born Population in the United States: 1975-1980 and 1985-1990». International Migration Review, 33, 403-429. http://dx.doi.org/10.2307/2547702

SABATER, Albert; DOMINGO, Andreu i BAYONA, Jordi (2012). «Internal Migration and Residential Patterns across Spain After Unprecedented International Migration». A: FINNEY, N. i CATNEY, G. (eds.). Minority Internal Migration in Europe. Surrey: Ashgate Publishing. International Population Studies Series.

SABATER, Albert; DOMINGO, Andreu i GALEANO, Juan (en premsa). «La transformación de las comunidades mayoritarias y la formación y evolución de los enclaves étnicos en España». Migraciones.

SOLÉ, Carlota (1982). Los inmigrantes en la sociedad y en la cultura catalanas. Barcelona: Península.

SOLÉ, Carlota; PARELLA, Sonia i CAVALCANTI, Leonardo (2007). El empresariado inmigrante en España. Barcelona: Fundació La Caixa.

VANDELLÓS I SOLÀ, Josep Antoni (1935). La immigració a Catalunya. Barcelona: Altès.

VIRUELA MARTÍNEZ, Rafael (2010). «Movilidad geográfica de los rumanos (Estructura territorial de las migraciones interiores en España)». EMPIRIA: Revista de Metodología de las Ciencias Sociales, 19, 157-181.

Biografies de l'autor/a

Juan Martin Galeano, Centre d'Estudis Demogràfics

Estudiante de doctorado en Demografia en el Centre d'Estudis Demográfics

Albert Sabater, University of Saint Andrews. Centre for Housing Research, School of Geography & Geosciences

Investigador Juan de la Cierva

Andreu Domingo, Centre d'Estudis Demogràfics

Sub-director Centre d'Estudis Demografics

Publicades

02-06-2014

Descàrregues

Les dades de descàrrega encara no estan disponibles.