La pagesia nouvinguda: cap a una nova ruralitat a Europa

Autors/ores

  • Neus Monllor i Rico Arrels a Taula
  • Anthony M. Fuller University of Guelph

Resum

Una de les preocupacions més antigues del desenvolupament agrari ha estat l’envelliment i la pèrdua de la població agrària, però, per primera vegada des de la Segona Guerra Mundial, hi ha un retorn apreciable de la pagesia a bona part d’Europa. Les noves instal·lacions agràries han estat classificades com a pagesia tradicional i pagesia nouvinguda. La investigació mostra que tenen característiques diferents. La pagesia nouvinguda es caracteritza pels seus perfils (femení i educació superior), les barreres que enfronten (accés a la terra, al capital i al mercat) i els models de negoci que adopten (pluriactius i multifuncionals). Aquest article descriu les principals característiques de la pagesia nouvinguda, ja que forma un grup nou i dinàmic dins de la societat rural europea i contribueix amb fortes motivacions i pràctiques socials a la nova agricultura. Aquest canvi es pot entendre com un canvi d’un model agroindustrial a un nou paradigma agrosocial, que, conjuntament amb els moviments socials i ambientals dels nous sistemes alimentaris, formen una nova ruralitat a Europa.

Paraules clau

paradigma agrosocial, instal·lació agrària, sistema alimentari local, pagesia nouvinguda, nova ruralitat

Referències

BARHAM, Brad; JACKSON-SMITH, Douglas; STEVENSON, Steve and TAYLOR, Jennifer (2001). Nurturing the Next Generation of Wisconsin’s Dairy Farmers. Madison: Center for Integrated Agricultural Systems and Program on Agricultural Technology Studies, University of Wisconsin-Madison.

ALBERDI COLLANTES, Juan Cruz (2002). “El caserío agrícola vasco en proceso de desaparición”. Ería, 57, 5-17.

AURÉLIE, Annette (2007). La Vía Campesina. La globalización y el poder del campesinado. Madrid: Editorial Popular.

BERRY, Wendell (1981). The gift of good land. San Francisco: North Point Press.

BINIMELIS, Rosa; BOSCH, Mariona and HERRERO, Amaranta (2008). A sol i serena. dones, món rural i pagesia. Barcelona: Institut Català de les Dones, Generalitat de Catalunya.

BRUNORI, Gianluca; ROSSI, Adanella and MALANDRI, Vanessa (2011). “Co-producing transition: innovation processes in farms adhering to solidarity-based purchase groups (GAS) in Tuscany, Italy”. International Journal of the Sociology of Agriculture and Food, 18, 28-53.

BRYDEN, John (2000). “Is there a New Rural Policy in OCDE countries?”. International Conference on Rural Communities and Identities in the Global Millennium. Nanaimo, Canada, 1-4 May 2000.

CALDWELL, Wayne and HILTS, Stew (2005). “Farmland preservation; innovative approaches in Ontario”. Journal of Soil and Water Preservation, 60 (3), 66-69.

CATHERINE, Milne and ALLAN, Butler (2014). Young Entrants to Farming: Explaining the Issues. Policy Briefing. Rural Policy Center. March 2014 (RPC PB 2014/02).

ELTON, Sarah (2010). Locavore: From Farmers’ Fields To Rooftop Gardens – How Canadians Are Changing The Way We Eat. Toronto: HarperCollins.

ETXEZARRETA, Miren (1987). El desenvolupament rural integrat. Barcelona: Diputació de Barcelona, Quaderns Rurals.

EUROPEAN COMMISSION (1988). The future of rural society. Commission communication transmitted to the Council and to the European Parliament.

EUSKADIKO GAZTERIAREN KONTSEILUA (2010). “Jóvenes Baserritarras. Situación socioeconómica de la juventud agroganadera en la CAPV”. Hizpideak, 4, 1-36.

GILLESPIE, Gilbert and JOHNSON, Sue Ellen (2010). “Success in farm start-up in the Northeastern United States”. Journal of Agriculture, Food Systems and Community Development, 1, 31-48.

GONZÁLEZ, Juan José (2002). “Juventud rural y relevo generacional en la agricultura”. Políticas de relevo generacional e incorporación de la mujer el mundo rural. Madrid, 2002.

HERVIEU, Bertrand (1997). Los campos del futuro. Madrid: Serie Estudios del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

ILBERY, Brian and BOWLER, Ian R. (1998). “From agricultural productivism to postproductivism”. IN: ILBERY, B. (ed.). The geography of rural change. London: Longman Ltd., 57-84.

IZCARA PALACIOS, Simón Pedro (2005). “La crisis de sucesión generacional en la agricultura japonesa”. Estudios agrosociales y pesqueros, 207, 51-77.

LEFEBVRE, François; QUELEN, Mickaël and LESEIGNEUR, André (2004). “Le devenir des agriculteurs aidés, installés hors du cadre familial”. Structures Agricoles, 14, 45-48.

LOBLEY, Matt and POTTER, Clive (2004). “Agricultural change and restructuring: recent evidence from a survey of agricultural households in England”. Journal of Rural Studies, 20, 499-510.

LOCKWOOD, Jefferey A. (1999). “Agriculture and biodiversity: finding our place in this world”. Agriculture and Human Values, 16, 365-379.

LOVELOCK, James (2007). La venganza de la tierra. Barcelona: Planeta.

MADUREIRA, Lívia et al. (2015). “Designing, implementing and maintaining agricultural/rural networks to enhance farmers’ ability to innovate in cooperation with other rural actors”. [Available at: http://www.proakis.eu].

MAILFERT, Kate (2007). “New farmers networks: how beginning farmers build social connections in France”. Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie, 98 (1), 21-31.

MARSDEN, Terry (2003). The condition of rural sustainability. Wageningen: Royal Van Gorcum.

MAYNARD, R. and GREEN, M. (2006). Organic works. Providing more jobs through organic farming and local food supply. Bristol: Soil Association.

MEDINA, F. Xavier (2010). “Introducció: reflexions sobre les alimentacions contemporànies”. In: MEDINA, F. Xavier. (ed.). Reflexions sobre les alimentacions contemporànies. De les biotecnologies als productes ecològics. Barcelona: Editorial UOC, 11-22.

MILONE, Pierluigi; VENTURA, Flaminia and YE, Jingzhong (eds.) (2015). Constructing a new framework for rural development. Research in Rural Sociology and Development (Vol. 22). Bingley: Emerald Group Publishing Limited.

MONLLOR, Neus (2011). Explorant la jove pagesia: camins, pràctiques i actituds en el marc d’un nou paradigma agrosocial. Estudi comparatiu entre el sud-oest de la provincia d’Ontario i les comarques gironines. Doctoral thesis. Girona, Universitat de Girona [Available at: http://www.tdx.cat/handle/10803/70011].

— (2013). “El nuevo paradigma agrosocial, futuro del nuevo campesinado emergente”. Polis, 34 (12), 203-223 [Available at: http://polis.revues.org/8831].

MONLLOR, Neus; GUILLAMON, Jaume; GUIRADO, Carles; MEDINA, F. Xavier and MORENO, Ignacio (2014). “Cocina, transformaciones sociales y nuevos conceptos para nuevas prácticas alimentarias: El caso de la Cuina compromesa (Burg, Pirineo de Lleida)”. Studium, Humanidades y Ciencias Sociales, 20, 213-256.

MONLLOR, Neus; ROCA, Anna and RIBAS, Anna (2005). Proposta i aplicació d’un model de contracte territorial al Pla de l’Estany. Girona: Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca i Càtedra de Pensament Territorial de la Universitat de Girona.

NIEWOLNY, Kim and LILLARD, Patrick (2010). “Expanding the boundaries of beginning farmer training and program development: a review of contemporary iniciatives to cultivate a new generation of American farmers”. Journal of Agriculture, Food Systems and Community Development, 1, 65-88.

O’CONNOR, Deirdre; RENTING, Henk; GORMAN, Monica and KINSELLA, Jim (2006). “The Evolution of Rural Development in Europe and the Role of EU Policy”. In: O’CONNOR, Deirdre; Renting, Henk; Gorman, Monica and Kinsella, Jim (eds.). Driving Rural Development Policy and Practice in Seven EU Countries. Assen: Royal van Gorcum, 1-30.

OECD (Organization of Economic Cooperation and Development) (2006). New Rural Paradigm: policies and governance. Brussels: OCDE.

PADEL, Susanne (2001). “Conversion to organic farming: a typical example of the diffusion of an innovation?”. Sociologia Ruralis, 41, 40-61.

PEREZ-VITORIA, Silvia (2010). El retorno de los campesinos. Una oportunidad para nuestra supervivencia. Barcelona: Icaria.

PETRINI, Carlo (2005). Buono, polito e giusto. Principi di nuova gastronomia. Torino: Giulio Einaudi.

PINTO-CORREIA, Teresa; GONZALEZ, Carla; SUTHERLAND, Lee-Ann and PENEVA, Mariya (2015). “Countryside consumption: transition towards lifestyle land management. In: SUTHERLAND, Lee-Anna; DARNHOFER, Ika; ZAGATA, Lukas and WILSON, Geoff (2015). Transition pathways towards sustainability in European agriculture. Wallingford: CABI, 69-84.

PLOEG, Jan Douwe van der (2006). “Agricultural production in crisis”. In: CLOKE, Paul J.; MARSDEN, Terry and MOONEY, Patrick (eds.). Handbook of Rural Studies. Londres: SAGE Publications, 258-277.

— (2008). The new peasantries: struggles for autonomy and sustainability in an era of empire and globalization. London: Routledge.

— (2010). “The food crisis, industrialized farming and the imperial regime”. Journal of Agrarian Change, 10 (1), 98-106.

PLOEG, Jan Douwe van der and MARSDEN, Terry (eds.) (2008). Unfolding Webs. The dynamics of regional rural development. Assen: Royal van Gorcum.

PLOEG, Jan Douwe van der, SCHNEIDER, Sergio and JINGHONG, Ye (2015). “Rural development: actors and practices”. In: MILONE, Pierluigi; VENTURA, Flaminia and YE, Jingzhong (eds.) (2015). Constructing a new framework for rural development. Research in Rural Sociology and Development (Vol. 22). Bingley: Emerald Group Publishing Limited, 17-30.

POTTER, Clive and LOBLEY, Matt (1996). “The farm family life cycle, succession paths and environmental change in Britains countryside”. Journal of Agricultural Economics, 47, 172-190.

RIECHMANN, Jorge (2003). Cuidar la T(t)ierra. Políticas agrarias y alimentarias sostenibles para entrar en el siglo XXI. Barcelona: Icaria.

RIGBY, Dan; YOUNG, Trevol and BURTON, Michael (2001). “The development of and prospects for organic farming in the UK”. Food Policy, 26, 599-613.

RUHF, Kathy; IMMERMAN, Gaby, TOENSMEIER, Eric et al. (2003). “Who will farm”. The Natural Farmer, 55 (2), Special Supplement on Beginning Farmers, 1-16.

SOTTE, Franco (2003). “Young people, agriculture and entrepreneurship: key-points for a long-term strategy”. The future of young farmers. Roma, 24-25 January 2003.

SOTTOMAYOR, Miguel, TRANTER Richard and COSTA Leonardo (2011). “Likelihood of succession and farmers’ attitudes towards their future behaviour: evidence from a survey in Germany, the United Kingdom and Portugal”. International Journal of Sociology of Agriculture and Food, 18 (2), 121-133.

SUTHERLAND, Lee-Anna; DARNHOFER, Ika; ZAGATA, Lukas and WILSON, Geoff (2015). Lifestyle farming: countryside consumption and transition towards new farming models in Transition pathways towards sustainability in European agriculture. Wallingford: CABI.

VENTURA, Flaminia; MILONE, Pierluigi and PLOEG, Jan Douwe van der (2010). “Understanding rural development dynamics”. In: MILONE, P. and VENTURA, F. (eds.). Networking the rural. The future of green regions in Europe. Assen: Royal van Gorcum.

VILADOMIU, Lourdes (2003). “Noves tendències de desenvolupament rural a Europa”. Quaderns Agraris, 28, 21-36.

WILBUR, Andrew (2014). “Cultivating Back‐to‐the‐Landers: Networks of Knowledge in Rural Northern Italy”. Sociologia Ruralis, 54 (2), 167-185.

WILLIAMS, Fiona and FARRINGTON, John (2006). “Succession and the future of farming: problem or perception?”. The Rural citizen: governance, culture and wellbeing in the 21st century. Plymouth, 4-7 April 2006.

WOODS, Michael (2005). Rural Geography: processes, responses and experiences in rural restructuring. London: SAGE Publications.

ZAGATA, Lukas and LOSTAK, Michal (2014). WP4 Final Report. Farming Transitions. Pathways towards regional sustainability of agriculture in Europe. [Available at: http://www.farmpath.eu].

Publicades

22-09-2016

Descàrregues

Les dades de descàrrega encara no estan disponibles.