Coneixement del territori i raonament espacial mitjançant cartografia cognitiva: Un assaig amb estudiants de batxillerat del delta de l’Ebre

Autors/ores

Resum

Al present article, s’hi mostra l’interès de la cartografia cognitiva per valorar el coneixement del territori i el raonament espacial. L’estudi es desenvolupa al delta de l’Ebre i s’estructura a partir de consignar topònims i elements d’interès territorial en un mapa mut. La població mostral són 132 estudiants de darrer curs de batxillerat dels cinc centres d’educació secundària del Delta. Mitjançant diferents tècniques d’anàlisi cartogràfica, s’evidencien aspectes de cognició espacial difícils de detectar amb altres procediments. Els resultats assenyalen que els participants tenen un bon coneixement del territori però que presenten dificultats a l’hora de concretar-lo en un mapa a escala detallada, a causa d’unes habilitats espacials poc treballades.

Paraules clau

cartografia cognitiva, coneixement territorial, raonament espacial, toponímia, delta de l’Ebre

Referències

ARIZA, Francisco Javier (2002). Calidad en la producción cartográfica. Paracuellos del Jarama: Ra-Ma.

BACARIA, Jordi; FOLCH, Ramon; PARÍS, Antoni; REÑAGA, Laura i ULIED, Andreu (1999). Atles ambiental de la Mediterrània. Barcelona: Institut Català de la Mediterrània.

BELL, Paul; GREENE, Thomas; FISHER, Jeffrey i BAUM, Andrew (2001). Environmental Psychology. Belmont: Thomson.

CAPEL, Horacio (1973). «Percepción del medio y comportamiento geográfico». Revista de Geografía, 1 (7), 58-150.

CAUVIN, Colette (2002). «Cognitive and cartographic representations: Towards a comphensive approach». Cybergeo: European Journal of Geography [en línia], 206. http://dx.doi.org/10.4000/cybergeo.194

CURTIS, Jacqueline; SHIAU, Ellen; LOWERY, Bryce; SLOANE, David; HENNIGAN, Karen i CURTIS, Andrew (2003). «The prospects of problems of integrating sketch maps with geographic information systems to understand environmental perception: A case study of mapping youth fear in Los Angeles gang neighborhoods». Environment and Planning B: Planning and Design, 41 (2), 251-271. http://dx.doi.org/10.1068/b38151

DONAIRE, José Antonio i GALÍ, Núria (2011). «La imagen turística de Barcelona en la comunidad Flickr». Cuadernos de Turismo [en línia], 27, 291-303. http://revistas.um.es/turismo/article/view/139961/125871 [Consulta: abril de 2016].

EDLER, Dennis; BESTGEN, Anne-Kathrin; KUCHINKE, Lars i DICKMANN, Frank (2014). «Grids in topographic maps reduce distorsiomns in the recall of learned object locations». PlosOne, 9 (5), 1-10. http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0098148

ESTEBAN-GUITART, Moisès (2012). «La psicogeografía cultural del desarrollo humano». Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles [en línia], 59, 105-128. http://boletin.age-geografia.es/articulos/59/05-ESTEBAN-GUITART.pdf [Consulta: abril de 2016].

GALE, Nathan (1982). «Some applications of computer cartography to the study of cognitive configurations». Professional Geographer, 34 (3), 313-321. http://dx.doi.org/10.1111/j.0033-0124.1982.00313.x

HUYNH, Niem i DOHERTY, Sean (2007). «Digital sketch-map drawing as an instrument to collect data about spatial cognition». Cartographica, 42 (4), 285-296. http://dx.doi.org/10.3138/carto.42.4.285

KITCHIN, Rob i FREUNDSCHUH, Scott (2000). «Cognitive mapping», a Kitchin, Rob i Freundschuh, Scott (eds.). Cognitive Mapping: Past, present and future. Londres: Routledge, 1-8.

LYNCH, Kevin (1984). La imagen de la ciudad. Mèxic DF: Gili.

MATEI, Sorin; BALL-ROKEACH, Sandra i LINCHUAN QIU, Jack (2001). «Fear and misperception of Los Angeles urban space: A spatial-statistical study of communication-shaped mental maps». Communication Research, 28, 4, 429-463. http://dx.doi.org/10.1177/009365001028004004

MITCHELL, Andy (2009). The ESRI guide to GIS Analysis. Vol. 2. Redlands: ESRI.

MONTELLO, Daniel (1991). «The measurement of cognitive distance: Methods and construct validity». Journal of Environmental Psychology, 11, 101-122. http://dx.doi.org/10.1016/S0272-4944(05)80071-4

NOGUÉ, Joan i SALA, Pere (2013). «Delta de l’Ebre». A: NOGUÉ, Joan i SALA, Pere (coords.). Catàleg de paisatge de les terres de l’Ebre. Barcelona: Departament de Territori i Sostenibilitat, 546-561.

OKAMOTO, Kohei; OKUNUKI, Kei-ichi i TAKAI, Toshibumi (2005). «Sketch map analysis using GIS buffer operation». A: FRESKA, Christian (dir.). Spatial cognition IV. Nova York: Springer, 227-244.

PAPPALEPORE, Ilaria (2010). Tourism and the development of «creative» urban areas: Evidence from four non-central areas in London. Westminster: School of Architecture and the Built Environment. University of Westminster. Tesi doctoral. Document inèdit.

PAÜL, Daniel (2016). «Agricultura, muntanyes i...: La percepció de la província de Lleida per part dels estudiants universitaris catalans». Documents d’Anàlisi Geogràfica, 62, 111-132. http://dx.doi.org/10.5565/rev/dag.232

ROMAGOSA, Francesc; CHELLERI, Lorenzo; TRUJILLO, Antonio José i BRETON, Françoise (2013). «Sostenibilidad y resiliencia socioecológica en el delta del Ebro». Documents d’Anàlisi Geogràfica, 59 (2), 239-263. http://dx.doi.org/10.5565/rev/dag.13

ROULIER, Frédéric (2013). «Sinthèses cartographiques des représentations mentales de l’espace». M@ppemonde [en línia], 112, 1-18. http://mappemonde.mgm.fr/num40/articles/art13403.html [Consulta: abril de 2016].

SKILES, Michaela (2013). «From signs to minds: Wayfinding design and mental maps». Society for environmental graphic design. 2013 Academic Summit, 34-39.

SLOCUM, Terry; MCMASTER, Robert; KESSLER, Fritz i HOWARD, Hugh (2010). Thematic cartography and geovisualization. Nova Jersey: Pearson-Prentice Hall.

TORT, Joan; SANCHO, Alexis i PAÜl, Valerià (2011). «Los arrozales del delta del Ebro: De una función productiva a un espacio agrario multifuncional» A: MOLINERO, Fernando; OJEDA, Juan Francisco i TORT, Joan (coords.). Los paisajes agrarios de España: Caracterización, evolución y tipificación. Madrid: Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, 280-288.

TUAN, Yi-Fu (1974). Topophilia: A study of environmental perception, attitudes, and values. Nova Jersey: Englewood Cliffs.

TVERSKY, Barbara (2003). «Structures of Mental Spaces: How People Think About Space». Environment and Behavior, 35, 66-80. http://dx.doi.org/10.1177/0013916502238865

VALLDEPÉREZ, Santi (2004). Natros! Barcelona: Pòrtic.

Biografies de l'autor/a

David Serrano Giné, Universitat Rovira i Virgili

Departament de Geografia; categoria: professor lector; àrea docent: cartografia i sistemes d'informació geogràfica

Sergi Saladié Gil, Universitat Rovira i Virgili

Departament de Geografia; categoria: professor associat; àrea docent: paisatge, conflictes territorials

Razvan Adrian Misaras, Universitat Rovira i Virgili

estudiant de postgrau

Publicades

16-01-2017

Descàrregues

Les dades de descàrrega encara no estan disponibles.