Les noves formes d’habitatge de lloguer social a Catalunya (2015-2020): una anàlisi des del marc teòric europeu

Autors/ores

  • Jordi Bosch Meda Universitat Politècnica de Catalunya

Resum

L’objectiu d’aquest article és analitzar les noves formes d’habitatge de lloguer social que preveu la normativa catalana aprovada a partir de 2015 fins a l’inici de 2020 des de sis variables: el preu de lloguer, la forma d’adjudicació, els requisits de les persones destinatàries, el finançament públic de l’instrument, la titularitat de l’immoble i el temps durant el qual l’habitatge serà de lloguer social. L’estudi constata que: (i) tots aquests nous habitatges, excepte els de lloguer social voluntari o obligatori, encaixarien conceptualment en les definicions menys exigents, ja que reuneixen els requisits de preu, normes d’adjudicació i condicions socioeconòmiques de les persones beneficiàries; (ii) i, en canvi, només els obtinguts mitjançant tempteig i retracte o expropiació tindrien cabuda en les definicions més exigents, ja que són els únics de titularitat pública o del tercer sector.

Paraules clau

habitatge, política d’habitatge, habitatge social, habitatge de lloguer social, Catalunya

Referències

AGÈNCIA DE L’HABITATGE DE CATALUNYA (2016). Memòria de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya 2015. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament de Territori i Sostenibilitat y Agència de l’Habitatge de Catalunya [en línea]. Recuperado de http://agenciahabitatge.gencat.cat/wps/wcm/connect/642af0c8-0d71-4430-8d82-f7f2729c7a0b/MEM%C3%92RIA+2015+-+DEF2.pdf?MOD=AJPERES [consulta: 24 de abril de 2020].

AGÈNCIA DE L’HABITATGE DE CATALUNYA (2017). Llibre de procediments. Procediment adjudicació d’habitatges. Codi: P002v8, Data: 22/02/2017 [en línea]. Recuperado de http://agenciahabitatge.gencat.cat/wps/wcm/connect/b49d9544-883c-4276-91f0-f888b29caa8a/P002v7%2BAdjudicaci%C3%B3%2Bd'Habitatges.pdf?MOD=AJPERES [consulta: 24 de abril de 2020].

AGÈNCIA DE L’HABITATGE DE CATALUNYA (2019). Memòria 2018. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament de Territori i Sostenibilitat y Agència de l’Habitatge de Catalunya [en línea]. Recuperado de http://agenciahabitatge.gencat.cat/wps/wcm/connect/9c12a182-52f4-41d8-81ba-8f0c758ff078/Mem%C3%B2ria+AHC+2018.pdf?MOD=AJPERES [consulta: 24 de abril de 2020].

AMNISTÍA INTERNACIONAL ESPAÑA (2015). Derechos desalojados. El derecho a la vivienda y los desalojos hipotecarios en España. Madrid: Amnistía Internacional España.

ANDREWS, Dan; CALDERA, Aida y JOHANSSON, Åsa (2011). Housing markets and structural policies in OECD countries. OECD Economics Department Working Papers 836. París: OECD Publishing. http://dx.doi.org/10.1787/5kgk8t2k9vf3-en

BAPTISTA, Isabel; BENJAMINSEN, Lars y PLEACE, Nicholas (2015). Local Connection: Rules and Access to Homelessness Services in Europe. EOH Comparative Studies on Homelessness. Bruselas: European Observatory on Homelessness, FEANTSA.

BOELHOUWER, Peter y HEIJDEN, Harry van der (1994). «Social housing in Western Europe in the nineties». Journal of Housing and the Built Environment, 9, 331-342. https://doi.org/10.1007/bf02496523

BORTEL, Gerard von y GRUIS, Vincent (2019). «Innovative Arrangements between Public and Private Actors in Affordable Housing Provision: Examples from Austria, England and Italy». Urban Science, 3 (2), 52. https://doi.org/10.3390/urbansci3020052

BOSCH, Jordi (2017). «La dimensión económica de la exclusión residencial: Cataluña en el contexto europeo». ACE: Architecture, City and Environment, 12 (34), 69-96. https://doi.org/10.5821/ace.12.34.4695

BRAGA, Michela y PALVARINI, Pietro (2013). Social Housing in the EU. Bruselas: Directorate-General for Internal Policies, Policy Department.

CARUSO, Nadia (2013). «New practices of social housing: from a definition to recent development». Planum, The Journal of Urbanism, 27 (2), 33-39.

CZISCHKE, Darinka (2007). Current Developments in Housing Policies and Housing Markets in Europe: Implications for the Social Housing Sector. Bruselas: European Social Housing Observatory, CECODHAS.

CZISCHKE, Darinka y PITTINI, Alice (2007). Housing Europe 2007. Review of social, co-operative and public housing in the 27 EU member states. Bruselas: European Social Housing Observatory, CECODHAS.

DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT (2019a). Pla Territorial Sectorial d’Habitatge. Text de la proposta de decret. Barcelona: Generalitat de Catalunya [en línea]. Recuperado de https://territori.gencat.cat/web/.content/home/01_departament/transparencia_i_bon_govern/procediments_i_actuacions_juridiques/normativa_en_tramit/projectes_decret/decret_pla_territorial_sectorial_habitatge/20190304_proposta_disposicio_sigov.pdf [consulta: 17 de enero de 2021].

DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT (2019b). Informe sobre el sector de l’habitatge a Catalunya. Any 2018. Barcelona: Generalitat de Catalunya. [en línea]. Recuperado de http://habitatge.gencat.cat/web/.content/home/dades/estadistiques/03_Informe_sobre_el_sector_de_l_habitatge_a_Catalunya/informe_sobre_el_sector_de_lhabitatge_a_catalunya/docs/Informe_2018.pdf [consulta: 24 de abril de 2020].

FERRI, Giordana; POGLIANI, Laura y RIZZICA, Chiara (2019). «Towards a collaborative way of living: innovating social and affordable housing in Italy». En: BORTEL, Gerard van; GRUIS, Vincent; NIEUWENHUIJZEN, Joost y PLUIJMERS, Ben (eds). Affordable Housing Governance and Finance: Innovations, Partnerships and Comparative Perspectives. Abingdon: Routledge, 59-86.

<https://doi.org/10.1201/9781315112350-4>

GRANATH-HANSSON, Anna y LUNDGREN, Björn (2019). «Defining Social Housing: A Discussion on the Suitable Criteria». Housing, Theory and Society, 36 (2), 149-166. http://dx.doi.org/10.1080/14036096.2018.1459826

HARLOE, Michael (1995). The people’s home? Social rented housing in Europe and America. Oxford: Blackwell.

HEIJDEN, Harry (2002). «Social Rented Housing in Western Europe: Developments and Expectations». Urban Studies, 39 (2), 327-340. https://doi.org/10.1080/00420980120102993

HEINO, Jouko; CZISCHKE, Darinka y NIKOLOVA, Mariya (2007). Managing social rental housing in the European Union: Experiences and innovative approaches. Helsinki: European Social Housing Observatory, CECODHAS.

HOEKSTRA, Joris (2013). Affordable rental housing produced by private rental landlords: The case of France. Leicester: Montfort University, Centre for Comparative Housing Research y Places for People.

LAINO, Elsa y PITTINI, Alice (2011). Housing Europe Review 2012. The nuts and bolts of European social housing systems. Bruselas: European Social Housing Observatory, CECODHAS.

MATTINSON, Deborah; KNOX, Anastasia; DOWNES, Nick; NICHOLS, Catrin; STEEG, Sanne van der; WILSON, David; LANGDALE, Eleanor y ROBINSON, Andrew (2019). Social housing in England after Grenfell. Londres: BritainThinks.

MÉNDEZ, Ricardo (2017). «De la hipoteca al desahucio: ejecuciones hipotecarias y vulnerabilidad territorial en España». Revista de Geografía Norte Grande, 67, 9-31. http://dx.doi.org/10.4067/S0718-34022017000200002

MÉNDEZ, Ricardo y PLAZA, Julio (2016). «Crisis inmobiliaria y desahucios hipotecarios en España: una perspectiva geográfica». Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles, 71, 99-127. https://doi.org/10.21138/BAGE.2276

MILLIGAN, Vivienne y GILMOUR, Tony (2012). «Affordable Housing Strategies». En: SMITH, Susan; ELSINGA, Marja; O’MAHONY, Lorna Fox; ENG, Ong Seow; WACHTER, Susan y TSENKOVA, Sasha (eds). International Encyclopedia of Housing and Home. Oxford: Elsevier, 58-64. http://dx.doi.org/10.1016/B978-0-08-047163-1.00396-9

MUNDT, Alexis y AMANN, Wolfgang (2018). «“Wiener Wohnbauinitiative”: a new financing vehicle for affordable housing in Vienna, Austria». En: BORTEL, Gerard van; GRUIS, Vincent; NIEUWENHUIJZEN, Joost y PLUIJMERS, Ben (eds). Affordable Housing Governance and Finance: Innovations, Partnerships and Comparative Perspectives. Abingdon: Routledge, 187-208. https://doi.org/10.1201/9781315112350-10

ODESC/PAH (2016). Exclusión residencial en el mundo local. Informe de la crisis hipotecaria en Barcelona (2013-2016). Barcelona: Observatorio Derechos Humanos DESC y Plataforma de Afectados por la Hipoteca.

ODESC/PAH (2018). Radiografies de la situació del dret a l’habitatge, la pobresa energètica i el seu impacte en la salut a Barcelona. Informe II. Perspectiva de gènere sobre el dret a l’habitatge i la pobresa energètica a Barcelona. Barcelona: Observatorio Derechos Humanos DESC y Plataforma de Afectados por la Hipoteca.

OECD (2015). Integrating Social Services for Vulnerable Groups: Bridging Sectors for Better Service Delivery. París: OECD Publishing. https://doi.org/10.1787/9789264233775-en

OECD (2019). PH4.3 Key Characteristics of Social Rental Housing. OECD Affordable Housing Database. OECD ¬– Social Policy Division – Directorate of Employment, Labour and Social Affairs [en línea]. Recuperado de https://www.oecd.org/els/family/PH4-3-Characteristics-of-social-rental-housing.pdf [consulta: 24 de abril de 2020].

OXLEY, Michael (2009). Financing Affordable Social Housing in Europe. Nairobi: UN-Habitat.

PITTINI, Alice; KOESSL, Gerald; DIJOL, Julien; LAKATOS, Edit y GHEKIÈRE, Laurent (2017). The State of Housing in the EU 2017. Bruselas: European Social Housing Observatory, CECODHAS.

PITTINI, Alice; DIJOL, Julien; TURNBULL, Dara y WHELAN, Mariel (2019). The State of Housing in the EU 2019. Bruselas: European Social Housing Observatory, CECODHAS.

PLEACE, Nicholas; TELLER, Nora y QUILGARS, Deborah Jayne (2011). Social Housing Allocation and Homelessness: EOH Comparative Studies on Homelessness. Bruselas: FEANTSA.

PRIEMUS, Hugo y BOELHOUWER, Peter (1998). «Social Housing Finance in Europe: Trends and Opportunities». Urban Studies, 36 (4), 633-645. http://dx.doi.org/10.1080/0042098993367

SALA, Eduard (2018). «Análisis geográfico de la crisis hipotecaria: la distribución desigual a diferentes escalas». Biblio 3w: Revista Bibliográfica de Geografía y Ciencias Sociales, 23 (1.256), 1-24. https://doi.org/10.1344/b3w.0.2018.27249

UNECE (2003). Social Housing in the UNECE Region. Discussion paper, prepared by the UNECE secretariat in cooperation with the European Liaison Committee for Social Housing (CECODHAS). Praga: UNECE y CECODHAS.

UNITED NATIONS (2006). Guidelines on Social Housing. Principles and Examples. Ginebra: United Nations Publications.

Publicades

18-03-2021

Descàrregues

Les dades de descàrrega encara no estan disponibles.