La gran mobilització: globalització i migracions

Autors/ores

  • Andreu Domingo Centre d’Estudis Demogràfics / CERCA
  • Nachatter Singh-Garha Universidade da Coruña

Resum

L’objectiu principal de l’article és presentar una reflexió sobre els efectes més importants de la globalització econòmica en les migracions internacionals durant el segle xxi, amb la voluntat de fer una mirada sistèmica on es contempli el lligam amb altres fenòmens demogràfics —la fecunditat, la mortalitat, especialment la longevitat—, així com l’avenç amb els nivells d’instrucció, prenent sempre en consideració la relació amb el territori. A més, aquesta reflexió està pensada per posar en evidència metàfores com el «gran reemplaçament», que han segrestat la intel·lecció del fenomen, amb un enquadrament propici per als discursos d’extrema dreta. Els objectius concrets són explicar la pluralitat de perfils que ha acompanyat el creixement migratori durant la globalització, el paper de la revolució tecnològica en l’acceleració de la mobilització i l’assentament de la població immigrada i, finalment, la por del reemplaçament de la població. Per acabar, s’inclou un comentari sobre la contribució que la demografia com a disciplina pot fer per l’assoliment dels objectius del desenvolupament sostenible.

Paraules clau

demografia, migracions, teoria de la conspiració, medi ambient, territori

Referències

ACNUR (2022). «Emergencia de Ucrania: más de 13 millones de personas han huido». https://eacnur.org/es/guerra-ucrania (consultat el 12 de maig de 2022).

ADAMS, John (2005). «Hypermobility: A Challenge to Governance». A: LYALL, C. I TAIT, J. (ed.). New Modes of Governance: Developing an Integrated Policy Aproach to Science, Technology, Risk and Environment. Londres: Ashgate, 123-138.

BAUBÖCK, Rainer (2011). «Temporary migrants, partial citizenship and hypermigration». Critical Review of International Social and Political Philosophy, 14 (5), 665-693. https://doi.org/10.1080/13698230.2011.617127

BERARDI, Franco, Bifo (2005). «Del intelectual orgánico a la formación del cognitariado». Archipiélago, 66, 57-67.

BILLARI, Francesco (2022). «Demography: Fast and Slow». Population and Development Review, 0 (0), 1-22. https://doi.org/10.1111/padr.12464

BLOOM, David. E.; CANNING, David i SEVILLA, J. (2003). Demographic Dividend: New Perspective on Economic Consequences of Demographic Change. Nova York: Rand.

COLEMAN, David (2006). «Immigration and ethnic change in low-fertility countries. A Third demographic transition». Population and Development Review, 32 (3), 401-446. https://doi.org/10.1111/j.1728-4457.2006.00131.x

DOMINGO, Andreu (2015). «Migration as a Global Risk: The World Economic Forum and Neoliberal Discourse on Demography». Journal Quetelet, 3 (1), 97-117. https://doi.org/10.14428/rqj2015.03.01.04

KREAGER, Philipp (2015). «Population Theory. A Long View». Population Studies: A Journal of Demography, 69 (Sup. 1), S29-S37.

LEE, Ronald i REHER, David (2011). «Demographic Transition and Its Consequences». Population and Develelopment Review, 37 (I-VII), 1-275.

LUTZ, Wolfgang (2021). Demography. Cheltenham: Edward Elgar.

LUTZ, Wolfgang et al. (2012). «Demographic’s Role in Sustainable Development». Science, 335 (6.071), 913-918. https://doi.org/10.1126/science.335.6071.918-a

MACINNES, John i PÉREZ DÍAZ, Julio (2008). «La tercera revolución de la modernidad: la revolución reproductiva». Revista Española de Investigaciones Sociológicas (REIS), 122, 89-118. https://doi.org/10.2307/40184881

MEADOWS, Donella H.; MEADOWS, Dennis L.; RANDERS, Jorgen i BEHRENS III, William W. (1972). The Limits to Growth. Londres: Universe Books. https://doi.org/10.2307/1239372

NYE, Joseph S. (2004). Soft Power: The Means to Success in World Politics. Nova York: Public Affairs.

PIORE, Michael J. (1979). Birds of Passage. Migrant Labour and Industrial Cities. Cambridge: Cambridge University Press.

POPULATION DIVISION, UNITED NATIONS (2001). Replacement migration: is it a solution to declining and ageing populations? Population Division, Department of Economic and Social Affairs, United Nations.

ROBINSON, William (2021). El capitalismo global y la crisis de la humanidad. Mèxic: Siglo XXI.

SAFRAN, William (1991). «Diasporas in Modern Societies: Myths of Homeland and Return». Diaspora: A Journal of Transnational Studies, 1 (1), 83-99. https://doi.org/10.1353/dsp.1991.0004

VERTOVEC, Steven (1999). «Conceiving and Researching Transnationalism». Ethnic and Racial Studies, 22 (2), 447-462. https://doi.org/10.1080/014198799329558

VERTOVEC, Steven (2012). «“Diversity” and the Social Imagery». European Journal of Sociology, 53, 287-312. https://doi.org/10.1017/S000397561200015X

Publicades

2022-09-28

Descàrregues

Les dades de descàrrega encara no estan disponibles.