La producció de l'espai en la modernitat líquida

Autors/ores

  • Josep Pueyo Ros Laboratori d'anàlisi i gestió del paisatge. Universitat de Girona

Resum

L’article vol mostrar que el marc teòric de la modernitat líquida, definit per Zygmunt Bauman, pot oferir perspectives i camps d’exploració nous en l’estudi dels fenòmens geogràfics. La divisió de l’espai en tres parts (pràctiques espacials, representació de l’espai i espais de representació), ideada pel sociòleg francès Henri Lefebvre, serà el punt de partida. Per a cada dimensió espacial, s’hi analitza un exemple utilitzant la modernitat líquida com a marc d’anàlisi. Aquests exemples són, successivament: les polítiques de desenvolupament local, la geoweb i els no-llocs com a nous espais simbòlics. Al final de l’article, s’hi valoren les aportacions de la modernitat líquida a l’anàlisi de cadascun dels tres exemples, així com algunes aportacions possibles que el marc de la modernitat líquida podria oferir a l’anàlisi geogràfica.

Paraules clau

anàlisi geogràfica, modernitat líquida, desenvolupament local, geoweb, no-llocs

Referències

ABAD ARAGÓN, L. (2010). «Gobernanza y desarrollo territorial: Una perspectiva geográfica». Gedeur, 10.

ALBRECHTS, L. i COPPENS, T. (2003). «Megacorridors: Striking a balance between the space of flows and the space of places». Journal of Transport Geography, 11 (3), 215-224. http://dx.doi.org/10.1016/s0966-6923(03)00032-2

ARENAS, L. (2011). «Zygmunt Bauman: Paisajes de la modernidad líquida». Daimon, 54, 111-124.

BATTY, M.; HUDSON-SMITH, A.; MILTON, R. i CROOKS, A. (2010). «Map mashups, Web 2.0 and the GIS revolution». Annals of GIS, 16 (1), 1-13. http://dx.doi.org/10.1080/19475681003700831

BAUMAN, Z. (1996). «From Pilgrim to Tourist». A: HALL, S. i DU GAY, P. (eds.). Questions of cultural identity. Londres: SAGE Publications.

— (2003a). Modernidad líquida. Mèxic: Fondo de Cultura Económica.

— (2003b). «Utopia with no topos». History of the Human Sciences, 16 (1), 11-25. http://dx.doi.org/10.1177/0952695103016001003

— (2006). Vida líquida. Barcelona: Paidós.

— (2010). Mundo-consumo: Ética del individuo en la aldea global. Barcelona: Paidós.

— (2012). «Times of interregnum». Ethics and Global Politics, 5 (1), 49-56. http://dx.doi.org/10.3402/egp.v5i1.17200

BECK, U. (1992). Risk society: Towards a new modernity. Londres: Sage.

BENACH, N.; ALBET I MAS, A. i SOJA, E. W. (2010). Edward W. Soja: La perspectiva postmoderna de un geógrafo radical. Barcelona: Icaria.

BLATTER, J. (2004). «From “spaces of place” to “spaces of flows”?: Territorial and functional governance in cross-border regions in Europe and North America». International Journal of Urban and Regional Research, 28 (3), 530-548. http://dx.doi.org/10.1111/j.0309-1317.2004.00534.x

BRIGHT, J. B. (2010). Liquid modernity as analytical framework: A study of isolated northern towns. Sheffield Hallam University. Tesi doctoral.

CAQUARD, S. (2013). «Cartography I: Mapping narrative cartography». Progress in Human Geography, 37 (1), 135-144. http://dx.doi.org/10.1177/0309132511423796

CASTELLS, M. (1995). La ciudad informacional: Tecnologías de la información, reestructuración económica y el proceso urbano-regional. Madrid: Alianza.

— (2000). «The contours of the network society». Foresight, 2 (2), 151-157. http://dx.doi.org/10.1108/14636680010802591

COOLS, M. (2010). Safety, societal problems and citizens’ perceptions: New empirical data, theories, and analyses. Antwerpen: Maklu Uitgevers N.V.

DEMATTEIS, G. i GOVERNA, F. (2005). «Territorio y territorialidad en el desarrollo local: La contribución del modelo SLOT». Boletín de la AGE, 39, 31-58.

FERRELL, J. (2012). «Anarchy, Geography and Drift». Antipode, 44 (5), 1687-1704. http://dx.doi.org/10.1111/j.1467-8330.2012.01032.x

GARCÍA, A. G. i BUJALANCE, B. D. (2011). «From City to Metapolis: Making and Unmaking Landscapes in Andalusia». International Journal of Urban and Regional Research, 35 (6), 1272-1283. http://dx.doi.org/10.1111/j.1468-2427.2011.01104.x

GONZÁLEZ-ROMERO, D. (2010). «Turismo y ciudad: Espacio y lugar de imaginarios líquidos. Puerto Vallarta». Nodo, 5 (9), 5-18.

GRAHAM, M. i ZOOK, M. (2011). «Visualizing global cyberscapes: Mapping user-generated placemarks». Journal of Urban Technology, 18 (1), 115-132. http://dx.doi.org/10.1080/10630732.2011.578412

HAKLAY, M.; SINGLETON, A. i PARKER, C. (2008). «Web mapping 2.0: The neogeography of the GeoWeb». Geography Compass, 2 (6), 2011-2039. http://dx.doi.org/10.1111/j.1749-8198.2008.00167.x

HALFACREE, K. (2012). «Heterolocal Identities?: Counter-Urbanisation, Second Homes, and Rural Consumption in the Era of Mobilities». Population, Space and Place, 18 (2), 209-224. http://dx.doi.org/10.1002/psp.665

HALLIN, A. i DOBERS, P. (2012). «Representation of space: Uncovering the political dimension of guided tours in Stockholm». Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism, 12 (1), 8-26. http://dx.doi.org/10.1080/15022250.2012.655079

HARVEY, D. (1998). La condición de la posmodernidad: Investigación sobre los orígenes del cambio cultural. Buenos Aires: Amorrortu.

IGOE, J.; NEVES, K. i BROCKINGTON, D. (2010). «A spectacular eco-tour around the historic bloc: Theorising the convergence of biodiversity conservation and capitalist expansion». Antipode, 42 (3), 486-512. http://dx.doi.org/10.1111/j.1467-8330.2010.00761.x

LEFEBVRE, H. i NICHOLSON-SMITH, D. (1991). The Production of Space. Oxford: Blackwell. Edició original: La production de l’espace. París: Anthropos, 1974.

LYOTARD, J. (1979). La condition postmoderne: Rapport sur le savoir. París: Éditions de Minuit.

MATHIESEN, T. (1997). «The viewer society: Michel Foucault’s “Panopticon” revisited». Theoretical Criminology, 1 (2), 215-234. http://dx.doi.org/10.1177/1362480697001002003

MENDEZ, R.; MICHELINI, J. J. i ROMEIRO, P. (2006). «Redes socio-instucionales e innovación para el desarrollo de las ciudades intermedias». Ciudad y Territorio: Estudios Territoriales, 38 (148), 377-395.

MONNET, J. (2011). «The symbolism of place: A geography of relationships between space, power and identity». CyberGeo. http://dx.doi.org/10.4000/cybergeo.24747

MUÑOZ, F. (2008). Urbanalización: Paisajes comunes, lugares globales. Barcelona: Gustavo Gili.

NOGUÉ, J. i ALBET, A. (2007). «Cartografía de los cambios sociales y culturales». A: ROMERO, J. i ORTEGA VALCÁRCEL, J. (eds.). Geografía humana: Procesos, riesgos e incertidumbres en un mundo globalizado. 2a ed. Barcelona: Ariel.

NOGUE, J. i VICENTE, J. (2004). «Landscape and national identity in Catalonia». Political Geography, 23 (2), 113-132. http://dx.doi.org/10.1016/j.polgeo.2003.09.005

PHIPPS, A. (2011). «Comparisons of residents’ perceptions of patterns and trends on computer-animated maps and graphs and on google maps of events in their neighbourhoods». Cartographica, 46 (3), 185-199. http://dx.doi.org/10.3138/carto.46.3.185

PIÑON, F. (2013). «Mundo consume». 452ºF, 8, 160-161.

PRIES, L. (2005). «Configurations of geographic and societal spaces: A sociological proposal between “methodological nationalism” and the spaces of flows». Global Networks, 5 (2), 167-190. http://dx.doi.org/10.1111/j.1471-0374.2005.00113.x

PUENTE LOZANO, P. (2011). «La reconstrucción de los enfoques críticos contemporáneos y el rol del espacio». Documents d’Anàlisi Geogràfica, 57 (2), 223-254.

QUAGLIERI DOMÍNGUEZ, A. i RUSSO, A. P. (2010). «Paisajes urbanos en la época post-turística: Propuesta de un marco analítico». Scripta Nova: Revista Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales [en línia], 14 (323). http://www.ub.es/geocrit/sn/sn-323.htm.

ROMERO, J. i ORTEGA VALCÁRCEL, J. (2007). Geografía humana: Procesos, riesgos e incertidumbres en un mundo globalizado. 2a ed. Barcelona: Ariel.

SÁNCHEZ, C. (2006). «Flujos, elementos y formas sociales: La modernidad líquida a debate». Política y Sociedad, 43 (2), 63-84.

SANTOS, M. (1995). «El retorno del territorio». A: BOSQUE, J. i ORTEGA, F. (eds.). Comentario de textos geográficos: Historia y crítica del pensamiento geográfico. Barcelona: Oikos-Tau, 166-170.

SOJA, E. W. (1990). Postmodern geographies: The reassertion of space in critical social theory. Londres: Verso.

— (1996). Thirdspace: Journeys to Los Angeles and other real-and- imagined places. Malden: Blackwell.

— (2000). Postmetropolis: Critical studies of cities and regions. Oxford: Blackwell.

Biografia de l'autor/a

Josep Pueyo Ros, Laboratori d'anàlisi i gestió del paisatge. Universitat de Girona

Estudiant de doctorat al grup de recerca Aigua (Medi Ambient i Tecnologies de la Informació Geogràfica)

Publicades

02-06-2014

Descàrregues

Les dades de descàrrega encara no estan disponibles.