Una reflexió i una proposta relatives a l’ensenyament de la geografia en el marc de l’assignatura de ciències socials

Autors/ores

  • Miquel Vilaró i Güell Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia

Resum

El propòsit de repensar l’assignatura de ciències socials dins de l’ensenyament secundari obligatori (ESO), per transformar-la en un marc coherent d’aprenentatge que doni cabuda, més enllà de la divisió habitual entre geografia i història, al conjunt de les disciplines que integren els estudis socials, porta l’autor a reflexionar sobre el paper que pot tenir la geografia en la vertebració dels nous continguts i, alhora, a plantejar la necessitat d’integrar plenament la matèria en un projecte interdisciplinari que la doti de significació i utilitat.

Paraules clau

ensenyament secundari obligatori, geografia, ciències socials, interdisciplinarietat

Referències

AADD (2002). Las ciencias sociales, concepciones y procedimientos. Barcelona: Graó.

ASKLEPIOS (1995). «Los márgenes de Europa. Una unidad didáctica en el Proyecto Asklepios». Íber: Didáctica de las Ciencias Sociales, Geografía e Historia, 4, 61-74.

BENEJAM ARGUIMBAU, Pilar (1992). «La didàctica de la geografia des de la perspectiva constructivista». Documents d’Anàlisi Geogràfica, 21, 35-52.

BENEJAM, Pilar; PAGÈS, Joan (coords.) (1997). Enseñar y aprender Ciencias Sociales, Geografía e Historia en la educación secundaria. Barcelona: ICE de la Universitat de Barcelona.

Boletín de la Sociedad Geográfica de Madrid (1903), tom XLV, 267-312.

GUIJARRO FERNÁNDEZ, A. (1997). El diseño curricular de Ciencias Sociales en la Educación Secundaria Obligatoria: Fundamentos de las propuestas de articularlos en torno al estudio de problemas actuales. Tesi doctoral dirigida pel Dr. Alberto Luis Gómez. Departamento de Educación. Universidad de Cantabria. (Inèdita)

LACOSTE, Yves i BAIGORRI JALÓN, Jesús (1986). La enseñanza de la Geografía. Salamanca: ICE de la Universidad de Salamanca.

LUÍS GÓMEZ, Alberto (1985). La Geografía en el Bachillerato español (1836-1970). Barcelona: Edicions de la Universitat de Barcelona.

MARRÓN GAITE, M. J.; MORALEDA NIETO, C. i RODRÍGUEZ GRACIA, H. (eds.) (2003). La enseñanza de la Geografía ante las nuevas demandas sociales. Toledo: Grupo de Didáctica de la Geografía de la AGE y Escuela Universitaria de Magisterio de Toledo. Universidad de Castilla-La Mancha.

TREPAT, Cristòfol A. i COMES, Pilar (1998). El tiempo y el espacio en la didáctica de las ciencias sociales. Barcelona: ICE de la Universitat de Barcelona.

ZARATE MARTÍN, Antonio (1989). «¿Geografía o Ciencias Sociales como asignatura en la enseñanza secundaria?». Espacio, Tiempo y Forma. Sèrie VI. Geografia, vol. 2, 293-304.

Biografia de l'autor/a

Miquel Vilaró i Güell, Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia



Publicades

05-05-2010

Descàrregues

Les dades de descàrrega encara no estan disponibles.