La dimensió territorial de la innovació social: una mostra de pràctiques de lideratge col·lectiu a Nou Barris Nord i Sants

Autors/ores

Resum

Aquest article compara quatre iniciatives socialment innovadores als territoris de Sants i Nou Barris Nord (Barcelona). La principal tesi que es desenvolupa és que els estudis d’innovació social, a part d’atendre la dimensió territorial d’aquestes iniciatives, haurien de considerar també les dinàmiques de lideratge col·lectiu que s’hi desenvolupen. En aquest sentit, s’identifiquen tres pràctiques de lideratge que resulten especialment rellevants per entendre els impactes de la innovació social en termes d’eficàcia i escalabilitat: la reformulació del discurs, la construcció de ponts entre diferents grups i actors socials i l’alliberament d’energies humanes. Concloem que el context històrico-geogràfic té un paper fonamental a l’hora d’entendre tant el sorgiment com l’impacte d’aquestes iniciatives. Tanmateix, l’agència resulta igualment important, especialment quan les condicions contextuals són adverses. La dialèctica entre el context i l’agència, així com la construcció de capacitats comunitàries als barris, apareixen com a factors clau per al foment d’una innovació social realment transformadora.

Paraules clau

innovació social, lideratge col·lectiu, transformació social, escalabilitat, crisi

Referències

BLANCO, Ismael; CRUZ GALLACH, Helena; MARTÍNEZ MORENO, Rubén i PARÉS, Marc (2016). «El papel de la innovación social frente a la crisis». Ciudad y Territorio. Estudios Territoriales, XLVIII (188), 249-260.

BLANCO, Ismael i GOMÀ, Ricard (2016). El municipalisme del bé comú. Barcelona: Icaria.

EIZAGUIRRE, Santiago; PRADEL, Marc; TERRONES, Albert; MARTINEZ-CELORRIO, Xavier i GARCÍA, Marisol (2012). «Multilevel Governance and Social Cohesion: Bringing Back Conflict in Citizenship Practices». Urban Studies, 49 (9), 1999-2016. https://doi.org/10.1177/0042098012444890

FLESHER FOMINAYA, Cristina (2015). «Redefining the Crisis/Redefining Democracy: Mobilising for the Right to Housing in Spain’s PAH Movement». South European Society and Politics, 20 (4), 465-485. https://doi.org/10.1080/13608746.2015.1058216

HEIFETZ, Ronald A.; GRASHOW, Alexander i LINSKY, Marty (2009). The Practice of Adaptive Leadership: Tools and Tactics for Changing Your Organization and the World. Cambridge: Harvard Business Press.

LACOL (2014). Inventari de Can Batlló. Teixint una història col·lectiva. Barcelona.

MACCALLUM, Diana; MOULAERT, Frank; HILLIER, Jean i VICARI HADDOCK, Serena (2009). Social Innovation and Territorial Development. Farnham: Ashgate.

MIR GARCIA, Jordi; FRANÇA, João; MACIAS, Carlos i VECIANA, Paula (2013). «Fonaments de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca: activisme, assessorament col·lectiu i desobediència civil no violenta». Educacio Social. Revista d’Intervenció Socioeducativa, 55, 51-60.

MOULAERT, Frank; MACCALLUM, Diana; MEHMOOD, Abid i HAMDOUCH, Abdelillah (2013). The International Handbook on Social Innovation. Cheltenham: Edward Elgar. https://doi.org/10.4337/9781849809993

MOULAERT, Frank; MARTINELLI, Flavia; SWYNGEDOUW, Erik i GONZÁLEZ, Sara (2010). Can Neighbourhoods Save the City? Nova York: Routledge.

OJEDA, Helena i URBANO, Xavier (2015). «Cultura i gestió comunitària. Públic significa ‘de la comunitat’, no ‘del Govern’». Espaifabrica.cat.

OOSTERLYNCK, Stijn; KAZEPOV, Yuri; WUKOVITSCH, Florian; SARIUS, Tatiana i LEUBOLT, Bernhard (2013). «The Butterfly and the Elephant : Local Social Innovation, the Welfare State and New Poverty Dynamics». Ideas 13/03.

OSPINA, Sonia (2006). «Gobernanza y liderazgos para el cambio social». Revista del CLAD. Reforma y Democracia, 35, 93-122.

OSPINA, Sonia i EL HADIDY, Waad (2013). «How Social Change Organizations Create Leadership Capital and Realize Abundance amidst Scarcity». Nova York: Research Center or Leadership in Action.

OSPINA, Sonia; FOLDY, Erica Gabrielle; EL HADIDY, Waad; DODGE, Jeniffer; HOFMANN-PINILLA, Amparo i SU, Celina (2012). «Social Change Leadership as Relational Leadership». A: Mary UHL-BIEN i Sonia M. OSPINA (eds.). Advancing Relational Leadership Research. A Dialogue Among Perspectives. Charlotte, NC: Information Age, 255-302.

PALOMERA, Jaime (2014). «How did Finance Capital Infiltrate the World of the Urban Poor? Homeownership and Social Fragmentation in a Spanish Neighborhood». International Journal of Urban and Regional Research, 38 (1), 218-235. https://doi.org/10.1111/1468-2427.12055

PARÉS, Marc; BONET-MARTÍ, Jordi i MARTÍ-COSTA, Marc (2012). «Does Participation Really Matter in Urban Regeneration Policies? Exploring Governance Networks in Catalonia (Spain)». Urban Affairs Review, 48 (2), 238-271. https://doi.org/10.1177/1078087411423352

PARÉS, Marc; OSPINA, Sonia i SUBIRATS, Joan (2017). Social Innovation and Democratic Leadership. Communities and Social Change from Below. Cheltenham: Edward Elgar.

PRADEL, Marc; EIZAGUIRRE, Santiago i GARCÍA, Marisol (2013). «Theorising Multi-Level Governance in Social Innovation Dynamics». A: Frank Moulaert, Diana MacCallum, Abid Mehmood i Abdelillah Hamdouch (eds.). The International Handbook on Social Innovation. Collective Action, Social Learning and Transdisciplinary Research. Cheltenham: Edward Elgar, 155-168.

ROMANOS, Eduardo (2014). «Evictions, Petitions and Escraches: Contentious Housing in Austerity Spain». Social Movement Studies: Journal of Social, Cultural and Political Protest, 13 (2), 296-302. https://doi.org/10.1080/14742837.2013.830567

SUBIRATS, Joan i GARCÍA-BERNADOS, Ángela (2015). Innovacion social y políticas urbanas en España. Experiencias significativas en las grandes ciudades. Barcelona: Icaria.

SUBIRATS, Joan i MARTÍ-COSTA, Marc (2014). Ciudades, vulnerabilidades y crisis en España. Sevilla: Centro de Estudios Andaluces.

— (2015). Ciudades y cambio de época: discursos sobre políticas urbanas y crisis en España. Bilbao: Universidad del País Vasco.

UHL-BIEN, Mary i OSPINA, Sonia (2012). Advancing Relational Leadership Theory: A Conversation among Perspectives. Charlotte, NC: Information Age.

YIN, Robert (2003). Case Study Research. Design and Methods. Londres: SAGE.

Biografies de l'autor/a

Santiago Eizaguirre, Universitat de Barcelona

Departament de Sociologia

Marc Parés, Universitat Autònoma de Barcelona

És Professor Lector del Departament de Geografia de la UAB i investigador de l'IGOP, on dirigeix el Research Group on Urban Governance, Commons, Internet and Social Innovation (URGOCIS). Doctor en Ciències Ambientals i Llicenciat tant en Ciències Ambientals com en Ciències Polítiques per la UAB, ha estat investigador visitant a la KULeuven (2016), la New York University (2014-2015), la University of Manchester (2007-2009) i la Sussex University (2003). Els seus camps de recerca són la governança urbana, la participació ciutadana, la innovació social i l’ecologia política.

Publicades

31-01-2018

Descàrregues

Les dades de descàrrega encara no estan disponibles.