Valoració qualitat e impacte de DAG a REDIB

20-07-2021

REDIB (Red Iberoamericana de Innovación y Conocimiento Científico) acaba de publicar els indicadors de qualitat e impacte de les revistes iberoamericanes. DAG apareix classificada l'any 2020 com la segona revista en la matèria de geografia. A continuació, reproduim la taula amb les revistes situadas en els dos primers quartils. (https://redib.org/Ranking/Revistas)

mceclip0.png