Vol. 61 No 3 (2015)

Barcelona, ciutat turística

Presentació