Vol. 67 No 3 (2021)

Geografia econòmica i alteracions disruptives en àrees urbanes